Genealogie in Drenthe

0
160

Genealogie in Drenthe, handreiking voor beginners

Drents Archief – Alle Drenten
DrenLias is de database van het Drents Archief voor onderzoek naar Drentse personen .
Na 1811: In DrenLias vindt u de basisinformatie voor familieonderzoek: gegevens uit de Drentse geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. U kunt bovendien achterhalen of uw voorouders (on)roerende goederen bezaten via de notariële akten en de successiememories. 1600-1811: Kerkregisters zijn de belangrijkste bronnen voor familieonderzoek in deze periode. DrenLias geeft informatie uit alle Drentse doop- en trouwboeken. Deze registers zijn vanaf de zeventiende of achttiende eeuw bijgehouden.
Vòòr 1600: Gegevens over personen vóór 1600 zijn te vinden in oorkonden. Cartago, het Digitaal oorkondeboek Groningen en Drenthe maakt deze bronnen toegankelijk. Oorkonden zijn akten die dienden als bewijs van een juridische handeling. http://alledrenten.nl

Genealogie Drenthe, de bekende site van Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Een startpunt voor genealogisch onderzoek in Drenthe. Allereerst de gegevens van Drentse families met een index met vele namen. Vervolgens een overzicht van enige archieven en verenigingen, gevolgd door verwijzingen naar vragenrubrieken m.b.t. Drenthe. 
Ieder die al enige tijd genealogisch onderzoek doet en bereid is tot uitwisseling van gegevens kan een verzoek tot opname van een verwijzing naar zijn of haar site of e-mail adres (een eigen site is dus niet noodzakelijk) sturen. De site bevat ook verwijzingen naar sites met boeken en tijdschriften en (Drentse) bronbewerkingen. Tevens zijn verwijzingen opgenomen naar enige andere Drentse genealogiesites. Onder diversen zijn o.a. enige historische pagina’s opgenomen. Er is verder ook enige informatie opgenomen over de Maatschappij van Weldadigheid. Tenslotte de Wegwijzer genealogie met verwijzingen in 35 rubrieken en een zoekmachine waarmee in één keer de hele website op bijvoorbeeld een familienaam kan worden doorzocht.http://home.hccnet.nl/p.molema/drweb.htm

Drentse Genealogische Pagina
Op deze pagina’s zijn een serie Drentse Genealogieën, bronbewerkingen en andere genealogische gegevens over Drenthe te vinden, alsook een overzicht van de diverse leverbare CD-roms. www.homanfree.nl/

Webring Reestdal Genealogie
Op de Webring staan de pagina’s van de Historische Vereniging De Wijk & Koekange, incl artikelen uit het ‘Olde Karspel’, het verenigingsblad van de vereniging, en bijna 70 genealogieën. http://www.webringreestdal.nl

Stambomen Coevorden 
Deze site bevat een verzameling van ruim 160 genealogieën van families die hun wortels of tenminste een paar takken in Coevorden hebben. Elke genealogie of stamboom bevat minstens 5 aangetrouwden uit één van de andere stambomen. Zo zijn al deze families onderling verbonden en vormen hun eigen web. http://coevrn.nl/stambomen/

Huizen Eelde 1744-1850/ genealogieën
Onder meer de resultaten van Arend Arends’ genealogisch onderzoek naar families in de voormalige gemeente Eelde (Drenthe) in de periode 1744-1850, wat resulteerde in zowel een boek als een CD met de gegevens van alle bewoners in deze periode en hun genealogieën. Nu is hij bezig met een soortgelijk onderzoek naar families in de voormalige buurgemeente Peize. In het bijzonder is ook gekeken naar de oorsprong van de families Arends en Kluiving in de voormalige gemeente Eelde.www.arendarends.nl/ 

Begraafplaatsen Drenthe
Gegevens over graven van ondermeer begraafplaatsen in Drenthe graftombe.nl/drenthe