FRL – mededelingenblad 11 en 30 – okt. 2021

0
94

Themanummer ‘Schippers’

INHOUDSOPGAVE 11 en 30 nummer 104

AFDELINGSPROGRAMMA

16e FRIESE GENEALOGISCHE CONTACTDAG

AANVULLINGEN OP DE LEDENLIJST

HET DRAMA OP HET BERGUMERMEER

JACOB ENGELES, SCHUITESCHIPPER

GELEGENHEIDSSCHIPPERS

FRIESE SCHIPPERS, VOOROUDERS VAN AKKE ROERSMA

HERINNERINGEN AAN MIJN GROOTOUDERS

HET GEZIN VAN GOOITZEN TJIRGERS EYER en CHRISTINE KLAZES VAN DER WOUDE

BIJ DE VOOR- EN ACHTERPAGINA