Elf regionale historische centra en Netwerk Digitaal Erfgoed starten de Wegwijzer Voorkeursformaten

0
159

Onlangs lanceerden het Gelders Archief en tien andere regionaal historische centra samen met Netwerk Digitaal Erfgoed een handig hulpmiddel voor het maken van beleid op bestandsformaten om digitale collecties van erfgoedinstellingen duurzaam toegankelijk te houden: de Wegwijzer Voorkeursformaten. De Wegwijzer Voorkeursformaten helpt instellingen bij het opzetten van beleid op voorkeursformaten via een interactief stappenplan en biedt een overzicht van bestandsformaten die erfgoedinstellingen gebruiken. Zo ontstaat een open kennisbank over het gebruik van bestandsformaten in Nederland. Hiermee bevordert de Wegwijzer dat instellingen elkaar helpen en bevragen.

Wie digitaal materiaal langdurig wil bewaren, moet meer weten over de dragers ervan: de bestandsformaten. Zulke bestandsformaten zijn er in allerlei soorten en maten. Maar welke is het meest geschikt voor langdurig bewaren van de informatie? En welke past in het duurzaamheidsbeleid van je instelling? Een instelling kan ervoor kiezen bepaalde formaten aan te wijzen waarin ze het digitale materiaal bij voorkeur wenst te ontvangen en te bewaren. Deze formaten worden ook wel ‘preferred formats’ genoemd, oftewel: voorkeursformaten. De wegwijzer helpt een instelling bij het maken van de keuze voor de voorkeursformaten.

De Wegwijzer Voorkeursformaten is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Het NDE heeft het beheer van de wegwijzer op 25 maart aan de elf regionaal historische centra (RHC’s) overgedragen, waaronder het Gelders Archief. De RHC’s vinden het belangrijk kennis en expertise te delen met andere spelers in het erfgoedveld. En kennis uit andere sectoren levert weer inzichten op die van nut zijn voor de archiefsector. Daarnaast start tegelijk met de de wegwijzer de Expertisegroep Voorkeursformaten die blijft werken aan de ontwikkeling van de Wegwijzer Voorkeursformaten. De Expertisegroep is een overleg van deskundigen op dit terrein.

zie Gelders Archief