DNA-studie: Genetische impact van de Afrikaanse slavenhandel

0
223

Meer dan 12 miljoen Afrikanen werden met geweld over de Atlantische Oceaan vervoerd om als slaven te werken. Een grote DNA-studie heeft nieuw licht geworpen op het lot van miljoenen Afrikanen die werden verhandeld als slaven van Amerika tussen de 16e en 19e eeuw. Meer dan 50.000 mensen namen deel aan de studie, om meer details te verkrijgen van de “genetische impact” van deze handel op de huidige populaties in Amerika te identificeren.

Het legt de gevolgen van verkrachting, mishandeling, ziekte en racisme bloot.

Meer dan 12.5m Afrikanen werden verhandeld tussen 1515 en het midden van de 19e eeuw. Ongeveer twee miljoen van de tot slaaf gemaakte mannen, vrouwen en kinderen stierven op weg naar Amerika.

De DNA-studie werd geleid door 23andMe en omvatte 30.000 mensen van Afrikaanse afkomst aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Het doel was om de genetische resultaten te vergelijken met de gegevens van de slavenschepen.

Hoewel veel bevindingen overeenstemmen met historische documentatie over waar mensen vandaan kwamen uit Afrika en waar ze tot slaaf gemaakt werden in Amerika.
De studie vond, in lijn met de belangrijkste slavenroute, dat de meeste Amerikanen van Afrikaanse afkomst wortels hebben in gebieden die zich nu in Angola en de Democratische Republiek Congo bevinden.
Wat verrassend was, was de oververtegenwoordiging van ex-slaven van Nigeriaanse afkomst in de VS en Latijns-Amerika in vergelijking met het geregistreerde aantal tot slaaf gemaakte mensen uit die regio. Dit kan worden verklaard door de “interkoloniale handel die zich voornamelijk tussen 1619 en 1807”.

Zij geloven dat tot slaaf gemaakte Nigerianen werden vervoerd van het Britse Caribisch gebied naar andere gebieden, “vermoedelijk om de slaveneconomie te behouden toen de trans-Atlantische slavenhandel meer en meer werd verboden”.

Ook waren de onderzoekers verrast een ondervertegenwoordiging te vinden uit Senegal en Gambia – een van de eerste regio’s van waaruit slaven werden gedeporteerd. Velen werden tewerk gesteld in rijstplantages waar malaria en andere gevaarlijke omstandigheden welig tierden; en in latere jaren werden grotere aantallen kinderen verscheept van wie velen de oversteek niet overleefden.  Zo’n twee miljoen mensen overleefden de verschrikkelijke omstandigheden aan boord van het schip niet. Uit een andere ontdekking bleek dat de behandeling van tot slaaf gemaakte vrouwen in heel Amerika impact gehad Had op de moderne genenpoel.

Onderzoekers zeiden dat het sterke overwicht van de vrouwelijke bijdragen in de genenpoel – hoewel de meerderheid van de slaven mannelijk was – kan worden toegeschreven aan “de verkrachting van tot slaaf gemaakte Afrikaanse vrouwen door slaveneigenaren en andere seksuele uitbuiting”.

In Latijns-Amerika hebben tot 17 Afrikaanse vrouwen voor elke Afrikaanse man bijgedragen aan de genenpoel.  Zij wijten dit aan “branqueamento”, een raciale whitening, in een aantal landen, die actief aangemoedigd de immigratie van Europese mannen “met de bedoeling om Afrikaanse afkomst verdunnen door middel van deze voortplanting”.

Deze studie benadrukt de “praktijk van het dwingen van tot slaaf gemaakte mensen aan het hebben van kinderen als middel om tot slaaf gemaakte arbeidskracht te handhaven in de tijd dat de afschaffing van de transatlantische handel naderde”. In de VS werd vrouwen vaak vrijheid beloofd in ruil voor voortplanting en het racistisch beleid tegen de vermenging van verschillende rassen.

Zie : : https://www.bbc.com/news/world-africa-53527405.