Digitalisering archief Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder

0
40

Het Zeeuws Archief wil het archief van Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder van 1809 tot 1960 digitaliseren. Ook enkele kleine archieven van meestoven die meekrap produceerden in de jaren 1618-1940 van andere archiefdiensten maken deel uit van dit digitaliseringsproject.

In het digitaliseringsproject worden maar liefst 240.000 pagina’s, ca 45 meter archief, geconserveerd en gedigitaliseerd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Metamorfoze, het Nationaal Programma voor behoud van papieren erfgoed. Tevens worden enkele archieven van meestoven voor de productie van meekrap hierbij meegenomen. Deze dateren uit de periode 1618-1960.

De in 1809 opgerichte Maatschap, statutair gevestigd te Rotterdam, had als doel de exploitatie van het gezamenlijke grondbezit in de Wilhelmina- en Oost-Bevelandpolder in Zuid-Beveland. deze bestaat nog steeds en is met bijna 2000 hectare één van de grootste landbouwbedrijven in Nederland. Het kenmerkt zich nog altijd door vooruitstrevendheid en innovatie.

Behalve het archief van de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder omvat dit project ook kleine meestoofarchieven in Zuidwest-Nederland. Zij beslaan in totaal ca 3 strekkende meter papier en zijn een belangrijke aanvulling op de archiefstukken over meestoven in het archief van De Wilhelminapolder. Zo ontstaat een completer overzicht van de meestoven in Zeeland.

De teelt van meekrap in De Wilhelminapolder is vanaf ca 1813 een typisch Zeeuws fenomeen. De wortels van deze plant werden gebruikt als grondstof voor rode kleurstoffen. Vanaf 1870 verdwenen de meestoven omdat de kleurstof relatief eenvoudig op chemische basis verkregen kon worden. Naast informatie over de teelt van meekrap geeft het archief inzicht in de bouw van de meestoven door tekeningen en bestekken. Van absolute internationale uniciteit zijn de staalboeken van de meekrap die dit archief bevat. Zij geven informatie over de kleur, opbrengst en kwaliteit.

Aan het digitaliseren gaat een lange periode van voorbereiding vooraf. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van vouwen uit de papieren, het repareren van scheuren en het behandelen van archiefstukken tegen inktvraat. Na het digitaliseren worden de archieven online beschikbaar gesteld.

https://www.zeeuwsarchief.nl/digitalisering-archief-koninklijke-maatschap-de-wilhelminapolder/