Digitale reconstructie van de gegevens van de slachtoffers van Auschwitz-Birkenau

0
63

Vernietigde identiteiten – de digitale reconstructie van de gegevens van de slachtoffers van Auschwitz-Birkenau (foto: Wikipedia)

Meer dan 1.200.000 inzendingen uit de post-camp documentatie zijn gecreëerd door de Digital Repository van de Memorial Site. Tot nu toe is meer dan 60 procent van de 400.000 gevangenen uit het Duitse nazi-concentratiekamp geïdentificeerd.

Een van de belangrijkste doelen van de Repository (bewaaarplaats) is het verzamelen van verspreide documentatie van transportlijsten naar Auschwitz-Birkenau. ‘We moeten niet vergeten dat ongeveer 900.000 Joden die in massatransporten uit het door Duitsland bezette Europa werden gedeporteerd – vrouwen, kinderen en mannen – onmiddellijk na aankomst in het kamp zonder registratie in de gaskamers werden vermoord. Er zijn geen gegevens van het kamp. Transportlijsten kunnen helpen hun namen te bepalen. Op dit moment wordt de bestaande database, die informatie bevat over in Auschwitz geregistreerde personen, samengevoegd met de gegevens uit de transportlijsten. Daarom zullen de zoekresultaten op www.auschwitz.org al in mei 2020 worden verrijkt met meer dan 420.000 namen uit de transportlijsten van naar het kamp gedeporteerde joden.

Het was bedoeld als totale uitroeiing – naast fysieke vernietiging in gaskamers en crematoriumovens omvatte het plan ook de uitroeiing van de identiteit en het geheugen van de slachtoffers. Vóór de bevrijding van het kamp in januari 1945 gaven de SS-autoriteiten opdracht tot vernietiging van alle documentatie die tijdens de operatie van Auschwitz was gemaakt. Volgens schattingen werd meer dan 90% van het bronmateriaal vernietigd.

‘Al meer dan 20 jaar voeren we vervelende digitaliseringswerkzaamheden uit die enerzijds gericht zijn op het behoud van de brongegevens – archieven, en anderzijds op het herstellen van de namen van de slachtoffers. Het werk van de Digital Repository richt zich niet op documenten, maar op mensen, namen, nummers, geboortedata en andere vaak zeer fragiele sporen van mensen. Degenen die uit hun dagelijkse leven werden gerukt door geweld, die werden geleid tot lijden en dood. De archieven van de Digital Repository met de namen van Auschwitz-gevangenen dienen niet alleen als een bron van onderzoeks- en onderwijsactiviteiten, maar vooral om al degenen die gevangen en vermoord worden te herdenken.
Tijdens het werk wordt elke set archiefmateriaal zorgvuldig verwerkt en wordt de inhoud ervan in de databases ingevoerd. Alle informatie daarin wordt in acht genomen. Digitale reproducties van documenten worden gemaakt in de vorm van hoge-resolutiescans en de identiteit van de gevangenen en vermoorden worden gepubliceerd in de vorm van korte biografische gegevens samen met een lijst met archiefbronnen en hun beschrijving op de website van het Museum.

‘Momenteel heeft de Digital Repository meer dan 100.000 namen van geboorteplaats of woonplaatsen van gedeporteerden in zijn databases. In de databases zijn burgers van enkele tientallen landen vermeld, en duizenden beroepen die zij hebben uitgevoerd, worden genoemd. Ze bevatten gegevens van de oudste mensen die in 1882 zijn geboren tot kinderen die in de laatste dagen vóór de bevrijding in het kamp zijn geboren. Wetenschappelijk onderzoek dat twintig jaar geleden onmogelijk was geweest, wordt nu uitgevoerd door onderzoekers die het Memorial bezoeken. De gecreëerde databases en gescande documenten maken uitgebreide historische, sociologische, genealogische of zelfs medische analyses mogelijk.

Een tiental mensen werken aan de analyse van gegevens voor de digitale repository-databases. De repository en het archief werken samen met specialisten in interpretatie. Informatie wordt regelmatig aangevuld door familieleden van gevangenen. Particulieren blijven documenten, foto’s of hun scans doneren. ‘Dankzij langdurige contacten en het delen van ervaringen met andere gedenktekens en instellingen ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, worden nog steeds nieuwe gegevens over gevangenen en gedeporteerden verzameld, worden hun identiteiten gereconstrueerd en wordt documentatie voltooid. Door deze informatie-uitwisseling zijn onderzoekswerken uitgebreider en complementair geworden, ’merkte Krzysztof Antończyk op.

Momenteel voert de Digital Repository onderzoeksprojecten uit in samenwerking met Arolsen Archives, de Beierse monumenten Flossenbuerg en Dachau, Yad Vashem en de Shoah Foundation. In het kader van deze samenwerking hebben we in totaal 410.000 scans van documenten en meer dan 250.000 inzendingen van gedeporteerden verkregen. De reconstructie is niet alleen van toepassing op de identiteit van individuele personen, maar ook op volledige transporten van gevangenen.

‘Het beste voorbeeld is de analyse van informatie in documenten die zijn verkregen uit het Arolsen-archief. Ze bieden een breed scala aan mogelijkheden voor de reconstructie van documentatie die in het kamp is gemaakt. Hetzelfde geldt voor de gedeeltelijk gereconstrueerde transportlijst van gevangenen die op 25 augustus 1944 van Auschwitz naar Neuengamme zijn overgebracht. Tot nu toe zijn slechts 270 namen herkend. 

http://auschwitz.org/en/