Delpher – aanvullingen mei 2020

0
286

Zeventiende-eeuwse kranten op Delpher beter doorzoekbaar
Op, de website met historisch Nederlandse publicaties, is de transcriptie van 6000 Nederlandstalige kranten uit de 17e eeuw en een deel van de Tweede Wereldoorlogskranten doorzoekbaar. De totstandkoming van deze aanwinst was een monsterklus: ruim 200 vrijwilligers hebben de afgelopen vijf jaar zo’n 6000 kranten, met maar liefst 18 miljoen woorden handmatig overgetikt. Dankzij dit monnikenwerk kunnen gebruikers van Delpher voortaan veel gemakkelijker informatie vinden. In Nederland worden al vroeg kranten uitgegeven. Zo verscheen de oudste Nederlandstalige krant op 14 juni 1618.

Al die zeventiende-eeuwse kranten stonden al geruime tijd op Delpher, tot nu toe waren ze echter nauwelijks doorzoekbaar. De computertechnologie waarmee de kranten automatisch waren gelezen, kon namelijk niet overweg met de oude schriften. Als gevolg hiervan werden de meeste woorden die gebruikers in de oude kranten zochten, niet gevonden. Mensen kunnen, anders dan de computer, wél overweg met de oude schriften en het archaïsche taalgebruik. Om de toegankelijkheid van de kranten te vergroten, werd vijf jaar geleden een crowdsourcingproject opgezet. Op het Meertens Instituut is een speciale applicatie gebouwd, waarmee vrijwilligers de tekst handmatig konden transcriberen.

De doorzoekbare 17-eeuwse krantencollectie is te vinden op www.delpher.nl/kranten.

Verzetskranten via Delpher
Via Delpher.nl waren veel verzetsbladen doorzoekbaar, zoals afleveringen van Slaet op den trommele, Geïllustreerd Vrij Nederland, De Vrije stem en De Vonk. In totaal zijn 2758 artikelen uit 423 afleveringen van 43 titels, handmatig overgetikt door vrijwilligers. Het crowdsourcingproject startte vijf jaar geleden in samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek, het Meertens Instituut en Netwerk Oorlogsbronnen. Deze verzetskranten zijn tot op de dag van vandaag een belangrijke bron van informatie over het verzet.

Bij Delpher.nl kon je al door meer dan 1300 verzetsbladen zoeken. Helaas was een flink aantal nauwelijks vindbaar, omdat de door computer automatisch gegenereerde tekst slecht leesbaar was. Dit komt doordat de ondergrondse kranten vaak op fragiel papier verschenen, gestencild of overgetypt met geïmproviseerde apparatuur. Op basis van de conditie van het origineel is een selectie gemaakt van de titels en afleveringen, die stuk voor stuk zijn overgetikt door vrijwilligers waardoor deze nu doorzoekbaar zijn.

https://www.delpher.nl/oorlogskranten/

Krantenbank Nijmegen
De kranten uit de krantenbank van de gemeente Nijmegen zijn online gezet. Ruim 340.000 pagina’s van o.a. De Gelderlander zijn nu te doorzoeken op Delpher.