DELFLAND Inhoudsopgave Jaargang 29, nr. 1, maart 2020

0
68

Van het Bestuur en de redactie 2453

Berichten uit de afdeling
– Agenda afdelingsbijeenkomsten 2453
– Bijeenkomsten van anderen 2455
– Duitslanddag 2021 2455
– Ledenbestand 2456

Bestuursmededelingen
– Inloopspreekuur voorouderonderzoek 2456
– Nieuwe leden stellen zich voor 2457

Afdelingsledenvergadering
– Agenda 2459
– Concept verslag van de Afdelingsledenvergadering 14 november 2019 2460
– Concept jaarverslag van de Secretaris over 2019 2462

Genealogische hoek
– Achter de gevels van Delft (vervolg) 2468

SHIFT ef_zeven
E-mailadressen 2469
CD-Nieuws
– Parenteel van de Zoetermeerse familie BOS 2469

Algemene informatie
Archiefnieuws
– Stadsarchief Rotterdam 2470

Diversen
– 75 jaar Bevrijding – Oorlogsverhalen Oorlogsattributen 1940-1945 2472
– Wat is familie als je die niet kent? 2472

Digitalisering Delflandse advertentiecollectie

Dit jaar zijn de indexen van alle jaren behalve 2019 op de lokale pc ingevoerd. Er zijn begin 2019 5000 scans ingevoerd. De advertenties 2017 en 2018 blijven gespreid binnenkomen. Dit leidt tot vertragingen bij de invoer op de pc en op de website.
Nog regelmatig worden er advertenties aangeleverd zonder datumvermelding. Wij verzoeken de knippers in voorkomend geval de datum en naam van de krant op de achterzijde van de advertentie te schrijven, aangezien we ze anders moeilijk kunnen verwerken.
De nieuwe NGV-website heeft nog geen voorzieningen paraat om databases te kunnen raadplegen. Hier wordt aan gewerkt.

Achter de gevels van Delft

(Samenvatting van de voordracht door Piet van der Kruk op 9 mei 2019, vervolg van blz. 2446 in Mededelingenblad 2019, nummer 4, december 2019)
Handelaar in aardewerk en huizen
Na de dood van Maria Versteegh in 1734 werd Arnoud Crispijn de nieuwe eigenaar en bewoner. Hij was verkoper van aardewerk en handelaar in huizen en moet ook een goede relatie zijn geweest van de bovengenoemde Westerbaen. Crispijn benoemde hem namelijk in 1722 in zijn testament als voogd over zijn kinderen voor het geval hij zou komen te overlijden en toen hij in 1726 als geboren Leidenaar voor zijn handel poorter van Delft wilde worden, stond Westerbaen voor hem borg.
Crispijn was in 1720 als weduwnaar van drie jonge kinderen hertrouwd met de nog ongehuwde “jonge dochter” Pieternella de Clercq. Zij ontfermde zich over de kinderen uit zijn eerste huwelijk en ondersteunde haar man in de winkel bij de verkoop van aardewerk.
Een belangrijk deel van zijn tijd besteedde Arnoud aan de handel in huizen. Uit zogenaamde ‘waarbrieven’ (overdrachtsakten) blijkt dat hij meer dan 25 huizen in Delft in eigendom heeft gehad.

Een nieuwe CD – Parenteel van de Zoetermeerse familie BOS

De Genealogische Werkgroep Zoetermeer heeft 20 jaar onderzoek samengebracht in een zogenaamde parenteel. Deze omvat het overgrote deel van de nakomelingen van Mathijs Jansz Bos en Cornelia Gerrits, die aan het einde van de 16e eeuw in Utrecht en Harmelen verbleven. De afstammelingen zijn voor zover mogelijk uitgewerkt tot aan het begin van de 21e eeuw.
Aert Janszoon Bos wordt in 1689 de stamvader van de “Zoetermeerse Bossen” en van families zoals bijvoorbeeld Dogterom, Krijgsman, Paul, Sonneveld, Van Dorp en vele anderen. De familie waaierde uit naar onder andere Wassenaar en Zoeterwoude maar ook naar Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.
Vanaf 1727, het jaar waarin Aert Bos “eigen boer” werd op de boerderij ‘Driewegen’ aan de Voorweg, was hij ambachtsbewaarder van Zoetermeer en zijn zoons werden gedurende de gehele 18e eeuw regelmatig tot schepen aangesteld. Kleinzoon Cornelis Cornelisz Bos (1752-1833) was vanaf 1784 ambachtsbewaarder en later lid van de gemeenteraad. Zijn zoon Cornelis zette de boerentak voort, zoon Jacobus werd in 1827 burgemeester van Zoetermeer en afgezien van een korte onderbreking zouden Zoetermeer en het naastgelegen Zegwaart tot 1931 burgemeesters Bos hebben. De boeren Bos deden het ook goed: Marinus Bos kreeg het in de late 19e eeuw voor elkaar dat elk van zijn zes zonen een boerderij in Zoetermeer bestierde, waarvan vijf aan de Voorweg. Naast hun vele maatschappelijke activiteiten hebben de Bossen ook bijgedragen aan het Zoetermeerse erfgoed: maar liefst drie huidige Rijksmonumenten, Dorpsstraat 7, 8 en 9 zijn in hun opdracht gebouwd.