De genealogische vereniging Golse-Genen

0
164

De genealogische vereniging “Golse Genen” werd opgericht op 5 december 2009.
De vereniging werd op 11 januari 2010 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 17273851.

“De vereniging beheert een aardige database van Golse voorouders en anderen“.

Als we op zoek zijn naar Golse (Goolse, Goirlese) genen is het belangrijk om iets over Goirle te weten.
Het  is een dorp dat in de veertiende eeuw met Tilburg samengevoegd werd tot een heerlijkheid, waarvan het bestuur nader werd geregeld in 1453 door Philips van Bourgondië, die aan de heer van de heerlijkheid het recht verleende uit beide plaatsen te kiezen “Seven wettige mannen, die wijste ende regtveerdigste die sy sullen konnen vinden tot scepenen aldaar te zijn”.

De schepenen van beide dorpen, respectievelijk vijf uit Tilburg en twee uit Goirle, vormden de schepenbank van de heerlijkheid. De kosten die de schepenbank en de heerlijkheid met zich meebrachten werden gezamenlijk gedragen, zij het door Goirle maar voor een zesde deel. De beide dorpen behielden ieder een eigen dorpshuishouding en zij traden zelfstandig op bij het sluiten van geldleningen en het heffen van eigen omslagen (belastingen).

De vergaderingen van het college van schepenen werden in Tilburg gehouden. De beide Goirlese schepenen gingen dan te voet naar Tilburg. Goirlese aangelegenheden werden in het dorp door de twee Goirlese schepenen afgehandeld, waarvoor de secretaris van de schepenbank uit Tilburg naar Goirle overkwam. In 1731 werd zelfs een eigen raadskamer gebouwd tegen de zuidzijde van de kerk. Deze raadskamer zou dienst doen tot 1809, in welk jaar de kerk bij koninklijk besluit van koning Lodewijk Napoleon aan de katholieken werd teruggeven. Goirle werd weer een zelfstandige gemeente krachtens een reglement voor het bestuur van de districten en gemeenten, vastgesteld op 3 februari 1803 door het staatsbewind van de Bataafse Republiek. Kort daarna, in 1809 kreeg Tilburg van koning Lodewijk Napoleon stadsrechten.

zie: genealogische vereniging Golse-Genen