De Erfgenaam

0
223

Op RTL 4 is momenteel een herhaling te zien van de reeks uitzendingen De Erfgenaam, die eerder uitgezonden zijn op RTL XL.
In dit programma gaat Ruben Nicolai op zoek gaat naar rechtmatige erfgenamen van onbekende nalatenschappen. Het gaat om erfenissen waarvan de verjaringstermijn van twintig jaar nog niet verlopen is.

In Nederland zijn er ieder jaar honderden erfenissen waarbij er geen erfgenamen bekend zijn. Wanneer dit gebeurt, voert de notaris een erfgenamenonderzoek uit. Maar ook dat levert niet altijd resultaat op. Ook het Rijksvastgoedbedrijf dat de erfenissen beheert voert een erfgenamenonderzoek uit. Maar lang niet alles leidt tot een gunstig resultaat.

De uitzendingen zijn elke woensdag om 20.30 uur. De eerste aflevering was op 23 juni. Alle afleveringen kunnen terug gekeken worden via De Erfgenaam terugkijken bij Gids.tv.

Eerst dient uitgezocht te worden of en waar er nog onverdeelde erfenissen zijn. En wie de erfgenamen zijn. Dit begint met een zoektocht in de zgn. consignatiekas van de overheid. Daarna waar wonen deze erfgenamen en als zij niet meer in leven zijn of er kinderen zijn die recht kunnen doen gelden op een deel van de erfenis. Een zoektocht die sterke overeenkomsten vertoont met de zoektocht die genealogen doen naar hun voorzaten.