De archiefwet aangepast aan het digitale tijdperk

0
336

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel van de nieuwe Archiefwet voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

De oude Archiefwet wordt gemoderniseerd zodat deze volledig is toegespitst op het digitale tijdperk. Rijksoverheid, gemeenten en andere overheidsinstanties hebben daardoor voortaan nog maar tien in plaats van twintig jaar de tijd om belangrijke informatie over te brengen naar het Nationaal Archief of een lokale of regionale archiefdienst. Archiefdiensten hebben experts en systemen om digitale bestanden eeuwig leesbaar en bruikbaar te houden. En door deze maatregel blijft het archief beter up to date, blijft cultureel erfgoed beter bewaard, zijn overheden transparanter en krijgen bijvoorbeeld onderzoekers en journalisten eerder toegang tot voor hen belangrijke gegevens. In de openbare archiefdiensten is de meeste informatie openbaar en voor iedereen in te zien.
De ministerraad heeft hiermee ingestemd
Zie het volledige nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid