Database joodse graven Rusland

0
56

Een nieuwe database stelt gebruikers in staat om matzeivos (grafstenen) te zoeken en te vinden van degenen die begraven zijn op de Joodse begraafplaats in de stad Lubavitch in Rusland.

De afgelopen jaren heeft de Lubavitch Organisatie in Rusland, onder leiding van shliach Rabbi Gavriel Gordon, onderzoek gedaan en restauratiewerkzaamheden verricht op de historische Joodse begraafplaats in Lubavitch. Honderden matzeivos werden blootgelegd, opgehoogd, schoongemaakt en gerestaureerd.

Na de restauratiewerkzaamheden is de organisatie begonnen met het samenstellen van een database van alle matzeivos en de namen van degenen die op de begraafplaats begraven liggen. Het project is volledig gesponsord door de filantropen Yosef en Penina Batsheva Popack, met de hulp van askan Reb Mendel Levin en de ‘Geder Avos’ organisatie.

Het resultaat van hun inspanningen was de creatie van een database waarin de meeste kvarim (graven) op deze historische begraafplaats gemakkelijk terug te vinden zijn.

U kunt meer informatie vinden in een artikel op de anash.org-website op: https://anash.org/new-database-provides-a-glimpse-of-past-generations/.

Veel joodse Nederlanders hebben matzeivors (grafstenen) van  voorouders in Rusland, vandaar  dat we aan dit unieke project hier aandacht geven.