Brondocumenten geëmigreerde personen niet vernietigen

0
191

De VNG vindt dat brondocumenten van geëmigreerde personen die zich bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) bevinden, niet vernietigd moeten worden. In gezamenlijkheid moet tot een oplossing worden gekomen die de belangen en rechten van burgers borgt.

Bijvoorbeeld het digitaliseren van de brondocumenten of verruiming van de regels om verwerking van de brondocumenten door RvIG mogelijk te maken. Dat staat in de VNG-reactie op het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over archivering in de keten van de Basisregistratie Personen (BRP).

Bij de inwerkingtreding van de Registratie niet-ingezetenen in 2014 heeft RvIG brondocumenten over geëmigreerde personen overgenomen van gemeenten. RvIG mag deze niet verwerken en wil deze documenten (met uitzondering van in het buitenland uitgegeven Nederlandse paspoorten) vernietigen. RvIG stuurt al 1,5 jaar geen documenten meer naar gemeenten waar iemand zich heeft hergevestigd. Vernietiging zou voor de betrokken burgers kunnen betekenen dat gegevens opnieuw moeten worden aangeleverd. Als documenten niet vindbaar zijn, kunnen zij problemen krijgen.