Archieven Portaal Europa

0
235

Archieven Portaal is een overwegend Europees portaal o.a. als tegenhanger van de VS-portalen. Het bevat informatie die ergens in de grote verscheidenheid van archieven, bibliotheken of depots is opgenomen en gedigitaliseerd. Deze informatie is daarom veelzijdig en biedt soms verassingen. Het is de moeite waard om eens een keer een bezoek aan deze site te brengen. Bij deze site werkt een internationaal team aan een één online toegangspunt, c.q. web service om Europese archieven zo toegankelijk mogelijk te maken. Voorheen moesten gebruikers diverse archief websites bezoeken voor hun onderzoek, maar het Archieven Portaal Europa stelt hen in staat om efficiënter informatie te vinden in miljoenen archiefstukken bewaard in honderden archiefinstellingen. Dit is de eerste keer dat de Europese archieven op deze schaal samen werken, en het potentieel dat dit portaal biedt is enorm voor zowel archief professionals als gebruikers.

Het Archieven Portaal Europa is een van de belangrijkste mijlpalen bereikt door de projecten APEnet en APEX – gefinancierd door de Europese Commissie sinds 2009 – waarin, tot september 2015, meer dan 30 project partners van een overeenkomstig aantal Europese landen hebben deelgenomen. Vanaf oktober 2015 wordt het Archieven Portaal Europa onderhouden en verder ontwikkeld door de Archieven Portaal Europa Stichting, financieel onafhankelijk en ondersteund door de nationale archieven van de deelnemende landen. Wie geïnteresseerd is in meer achtergrondinformatie of de mogelijkheid om bij te dragen aan het portaal of deel te nemen in de stichting kan terecht op de website van de stichting: www.archivesportaleuropefoundation.eu.

Het Archieven Portaal Europa is gecreëerd  en verbeterd door jaren van gezamenlijke ontwikkeling. Er is speciaal veel inspanning gestoken in het implementeren van standaardisatie, gebaseerd op gemeenschappelijke Europese profielen van de internationale XML-schemas EAD (Encoded Archival Description), EAC-CPF (Encoded Archival Context – Corporate Bodies, Persons and Families), EAG (Encoded Archival Guide) en METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) en het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het beheren en publiceren van complexe data van een breed scala van archiefinstellingen uit heel Europa.

Het Archieven Portaal Europa werkt samen met Europeana om archiefmateriaal doorzoekbaar en vindbaar te maken binnen haar domein overstijgende aanpak van het online presenteren van alle digitale cultureel erfgoed objecten van bibliotheken, archieven, musea en audiovisuele collecties. Het is een belangrijke strategische partner van Europeana en het werkt samen met hen om een gemeenschappelijke digitale infrastructuur voor het cultureel erfgoed van Europa te ontwikkelen.

Het portaal wordt ondersteund door de Archival Portal Europe Foundation, en werd oorspronkelijk gecreëerd via financiering door de Europese Commissie – © 2020 APEF.