Archief Woerden: Nieuwe inventarissen polderarchieven

0
75

Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp

Onlangs kwamen de inventarissen van een aantal polderarchieven online. De inventarissen, overzichten van wat een archief bevat, zijn onderdeel van een project waarbij de archieven van de (voormalige) Zuid-Hollandse polders opnieuw onder de loep worden genomen. Deze polders waren ondergeschikt aan het Groot-Waterschap van Woerden (beheersnummer H094), maar wel zelfstandig als waterschap. Ze hielden in 1975 op te bestaan en werden toen opgenomen in een nieuw gevormd Groot-Waterschap van Woerden. Het beter toegankelijk maken van deze archieven is nodig omdat de eerdere inventarissen decennia geleden zijn gemaakt, voordat de polders ophielden te bestaan. Er is dus aanvullend materiaal dat toentertijd nog niet verwerkt kon worden. Met het nieuwe inventariseringsproject wordt het makkelijker om een goed beeld te krijgen van de waterschapsgeschiedenis van ons werkgebied.

De polders waarvan de inventarissen onlangs beschikbaar zijn gekomen zijn:

  • polder Barwoutswaarder c.a., 1641-1974 (H084)
  • polder Groot-Hekendorp, 1612-1974 (H092)
  • polder Klein-Hekendorp, 1723-1974 (H098)

De inventarissen zijn te raadplegen door op de beheersnummers te klikken en vervolgens op de afbeelding bij Toegang.

Zie polderarchieven