Archief Groningen: Nieuw in de Collectie

0
30

Het Groninger Archief heeft in de maanden januari en februari 2020 een aantal nieuwe publicaties in de collectie opgenomen.

Algemeen bestuur en Politiek
2758 Groninger Waterschapsbond, 1925-1999 (herzien)
1614 Economisch Sociografisch Bureau van de gemeente Groningen, 1965-1983 (herzien)
2991 Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Ten Boer, 1811-1990
2781 Waterschap Westerkwartier, 1863-1994 (herzien)
2909 Waterschap De Vereniging [te Grijpskerk], 1871-1987 (herzien)

Families en Personen
2186 Familie Modderman [te Groningen], 1635-2000 (herzien)
3128 L. Kappinga [te Groningen], 1896-2002

Kunst, Cultuur en Erfgoedbeheer
2538 D.J. Leutscher [te Groningen], 1959-2003
2441 Provinciale [Groninger] Bond van Harmonie-, Fanfare- en Tamboerkorpsen, 1920-
1980 (herzien)

Landbouw, Veeteelt en Visserij
3153 Coöperatieve Dorsvereniging Woltersum en Omstreken, 1920-1973

De eerste dorsmachines werden in de jaren 1850 vanuit de Verenigde Staten in Nederland ingevoerd. Niet lang daarna ontstonden vooral in het noordoosten en oosten van Nederland de eerste dorsverenigingen, met als doel het verwerven van de gewilde dorsmachine. In Groningen werden, vooral in de eerste decennia van de twintigste eeuw, tientallen dorsverenigingen opgericht. De archieven van een aantal van deze verenigingen zijn te raadplegen bij de Groninger Archieven. De Coöperatieve Dorsvereniging Woltersum en Omstreken werd volgens de statuten in 1920 opgericht onder de naam: Coöperatieve Vereeniging Stoomdorschmachine Vereeniging Woltersum , met als doel het voor gemeenschappelijke rekening exploiteren en aankopen van een stoomdorschmachine ten behoeve van het landbouwbedrijf van de leden en zo nodig van niet leden.

Welzijn en Sociale zorg
2257 Stichting Welzijn in Groningen (WING), 1994-2004
1304 Wijkvereniging Helpman, 1918-1962 (herzien)