Archief dorpsbestuur Terheijden staat online

0
67

Het archief van het dorpsbestuur van Terheijden is toegevoegd aan de lijst gedigitaliseerde archieven. Het archief beslaat de periode 1569-1810.  Het omvat de plaatsen Terheijden Drimmelen Wagenberg

Het archief van een dorpsbestuur bevat heel interessante informatie over het wel en wee van de dorpsgemeenschap. Het gaat daarbij niet alleen over het bestuur en de schepenbank maar ook over de bewoners is veel terug te vinden. De resoluties of besluiten van het dorpsbestuur geven bv. informatie over branden, uitbraken van ziekten onder mens en dier e.d.

De archieven bevatten b.v. de rekeningen met inkomsten en uitgaven met bijbehorende belastingregisters in veel verschillende vormen. Deze registers kunnen een mooie aanvulling zijn op je familiegeschiedenis. Het zegt iets over bezit, over de plek waar ze woonden in het dorp en over de betekenis die ze hadden binnen de dorpsgemeenschap. Waren ze schepen, of borgemeester, of zetter of vervulden ze een andere tijdelijke functie.

De borgbrieven of akten van indemniteit kunnen je vertellen of je voorouders zijn verhuisd vanuit een ander dorp of naar een andere woonplaats.

Verder gegevens beschikbaar over militaire activiteiten, zijn er soldaten ingekwartierd, hoeveel en wat kreeg je als inwoner als vergoeding. In de resoluties van het dorpsbestuur vindt je informatie over besmettelijke ziekten van mens en dier, eventuele natuurrampen, branden e.d.

Er zijn nu acht archieven van dorpsbesturen en het stadsbestuur Geertruidenberg digitaal beschikbaar. De komende periode zullen nog meer dorpsarchieven gedigitaliseerd online komen.