Archief Bisdom Limburg ten dele online

0
424

Een deel van het archief van de bisschoppen van Roermond is online gezet. En hierin ook een groot deel van de huwelijksdispensaties!
Voor genealogen kan daar heel interessante informatie in staan. Soms worden er wel 4 generaties genoemd, waarmee de bloedverwantschap tussen de echtgenoten aangetoond wordt.

“Stukken betreffende het verlenen van huwelijksdispensaties, het sluiten van gemengde huwelijken en de behandeling van huwelijksproblemen” 892-916 Brieven van pastoors betreffende verzoeken om dispensatie te verlenen in huwelijksbeletselen wegens bloed- en aanverwantschap en in huwelijksroepen, en betreffende problemen aangaande het sluiten van huwelijken, met name met ketters, 1665-1802 en z.d., 17de en 18de eeuw”.

Verder zijn ook nog stukken van 14.A002C Officialaat, de kerkelijke rechtbank van het eerste bisdom Roermond, 1599-1797 online gekomen. De archieven van het bisdom gaan terug tot het jaar 1559, het jaar waarin het zogenaamde eerste Bisdom Roermond tot stand kwam.
De archiefbescheiden betreffende de periode 1559 – 1801 en 1840 – 1940, bevinden zich bij het Rijksarchief in Limburg te Maastricht en zijn openbaar voor derden.
De archieven vanaf 1940 bevinden zich nog bij het bisdom zelf en zijn niet openbaar. Het beheer hiervan geschiedt door de archivaris, die hierbij wordt ondersteund door enkele medewerkers en vrijwilligers.
Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de archivaris van het bisdom: drs. Mart Bohnen, tel. 0475-386775

Archieven eerste bisdom Roermond (1559-1801)
In samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg zijn de archieven van het eerste bisdom Roermond (1559 – 1801) geïnventariseerd. Het betreft het archief van het kapittel van dat eerste bisdom, het archief van de kerkelijke rechtbank (officialaat) en het archief van de bisschoppen uit die periode. Deze boeken zijn hieronder te downloaden.

Inventaris archief bisschop eerste bisdom Roermond
Inventaris archief officialaat eerste bisdom Roermond
Inventaris kathedraal Kapittel eerste bisdom Roermond

Een overzicht per plaats: huwelijks dispensaties – Limburg

Kerkvisitaties
Eveneens zijn de circa 1700 verslagen van de kerkvisitaties uit de 17e en 18e eeuw getranscribeerd en vertaald. Kerkvisitaties zijn officiële inspecties van de 150 parochies van het eerste bisdom Roermond (1559-1801) die door of namens de bisschop zijn uitgevoerd. Dit bisdom omvatte grote delen van de huidige provincie Limburg, maar ook parochies in de regio Nijmegen, Oost-Brabant en de Duitse Nederrijn.

Op een speciale website is meer informatie over de kerkvisitaties en over het betreffende project te vinden. Ook zijn hier de originele Latijnse teksten, hun transcripties en vertalingen deels in het Nederlands en deels in het Duits – te raadplegen.

Rechtstreeks naar website kerkvisitaties >>>
Achtergrondinformatie over Kerkvisitaties >>>
Nieuwsbericht over presentatie Kerkvisitaties >>>