Analyse Genetische informatie Privacywet Californië nu bekrachtigd.

0
30

Er is een grens gekomen aan “vrije jongens” wat betreft genetische genealogie in de VS.
Californië heeft een wet aangenomen die bedrijven voor genetisch testen die direct op de consument zijn gericht aan bepaalde  verplichtingen bindt.  Deze bedrijven worden nu verplicht informatie te verstrekken over opslag, gebruik en openbaar maken van genetische gegevens van deze consumenten.

Deze wet schrijft verder voor dat een bedrijf dat persoonlijke informatie van de consument opslaat, met inbegrip van biometrische informatie zoals DNA, verplicht de consument inlichtingen moet geven over de eventuele toepassingen waarvoor deze informatie zal worden gebruikt. De wet geeft bovendien de consument het recht om de verkoop van persoonlijke informatie van de consument door het bedrijf aan een derde partij te weigeren.
Zie: https://aboutblaw.com/Zy5.