Amstelland Nummer 124 ─ november 2021

0
87

Uitgave van de NGV Afdeling Amsterdam e.o
Inhoud

Afdelingsactiviteiten

Vergadernieuws, NGV-site weer beschikbaar

Kort: Jan Gaasterland in het zonnetje gezet

Artikelen en algemene berichten

Kort: Middeleeuws Amsterdam dichterbij dan je denkt

Joodse Genealogie: problemen en oplossingen, (verslag lezing)

Begraafplaats Huis te Vraag, door Harry Bovenkerk

Kort: De Weesperstraat, boeksignalement

Doodsoorzaken in Rotterdam (eind 1917-1955), door Cathy vd Knaap

Mutaties ledenbestand (bijgewerkt t/m 01-10-2021

Een historie van De Pijp (verslag lezing), door Frank Garnier

Kwartierstaat van Bernard Haitink, door M. Vulsma-Kappers

Kort: Restauratie & digitalisering van Surinaamse doopregisters