Amersfoort en omstreken 2022 nummer 2

0
126

Inhoudsopgave
Van de redactie
Colofon
Lezingen & Activiteiten
Van uw voorzitter
Gouden NGV-speld voor Thijs van Veen
Jan Roggenkamp overleden
Genealogisch onderzoek in Duitsland
De vrouw met de bijl, en negen andere moordenaressen  
Boeven in de familie
Excursie Fort Vechten vrijdagmiddag 8 april 2022  
Geboren, een
Tienminutenpraatjes  
Lui, incompetent of niet wakker?
Het zware leven van een landverhuizer
Gerrit Hellendoorn
Moord op Antonius Hassing te Amersfoort op 24 februari 1945 door de Duitse bezetter  
Een oud krantenartikel
Paleografie
Mac Family Tree  
Te koop
Stel je voor

Gouden NGV-speld voor Thijs van Veen door Gerrie Overweel

In februari 1992 begon Thijs van Veen als vrijwilliger bij de NGV. Op 24 februari 1992 volgde hij Karla Huisman op als penningmeester van de NGV afdeling Amersfoort en omstreken. Nu dertig jaar later is hij nog steeds actief als penningmeester van onze NGV-afdeling. Daarom heeft afdelingsvoorzitter Peter Dijs in 2021 een aanvraag gedaan bij het landelijk bestuur om hem voor de gouden NGV-onderscheiding in aanmerking te laten komen. En ja, op 14 maart 2022 heeft Thijs de gouden NGV-speld in ontvangst mo- gen nemen. Deze gouden waardering werd uitgereikt door de landelijk NGV-secretaris Casper de Jong, die speciaal voor deze gebeurtenis naar de afdelingsbijeenkomst in Leusden kwam. Uiteraard kreeg Thijs er ook een mooie bos bloemen bij.

 In al die dertig jaar heeft Thijs heel veel voor de regionale en landelijke NGV mo gen betekenen. Al die jaren was hij penningmeester en ook als redacteur lid van de redactie van het afdelingsblad, hij schreef artikelen voor het blad en fungeerde als cor- rector. De laatste jaren is hij hoofdredacteur. heeft in een vacaturetijd ook het secretariaat tijdelijk waargenomen. Uit de secretarisloze periode van 2006–2013 stamt het gebruik dat Thijs de nieuwsbrieven naar alle leden en belangstellenden stuurt, telkens voorafgaande aan een bijeenkomst. Dit doet hij nog steeds. Hij was plaatsvervangend afgevaardigde en afgevaardigde naar de landelijke vergaderingen. Op landelijk NGV-gebied was hij coördinator van de rubriek Mededelingen in het blad Gens Nostra en had hij een belangrijke rol in het maken van een cd-rom met meer dan duizend kwartierstaten ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de NGV in 2006. Eerder, in 1996, werkte Thijs mee aan Herlevend Verleden II, een kwar- tierstatenbundel van de afdeling Amersfoort en omstreken. Kortom hij is van alle NGV- markten thuis. Foto Freja Schuitemaker Deze gouden speld is dan ook zeer ver- diend en van harte gegund. We hopen dat deze onderscheiding een mooi plaatsje krijgt in zijn huis. Geniet van de mooie momenten zoals deze.