alledrenten.nl naar drentsarchief.nl

0
455

Op 1 oktober 2020 ging de website alledrenten.nl uit de lucht. Het zoeken (en vinden) naar gegevens van Drentse voorouders kan uiteraard nog steeds, maar dan via de nieuwe zoekmachines op drentsarchief.nl 

AlleDrenten gaf vanaf 2015 informatie over mensen die in Drenthe hebben geleefd vanaf de zeventiende eeuw tot ongeveer halverwege de twintigste eeuw. Gegevens uit hun geboorte- huwelijks- of overlijdensakte, hun beroep en godsdienst, waar ze vandaan kwamen en waar ze woonden. Wie meer wilde weten over zijn of haar voorouders kon via de site zoeken naar notariële akten of speuren in de scans van de Schultegerechten.

De link alledrenten.nl verwijst automatisch naar de nieuwe zoekmachine op drentsarchief.nl . Ervaren genealogen vinden in de nieuwe zoekmachine snel hun weg. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunnen die uiteraard gesteld worden via inlichtingen@drentsarchief.nl 

Ga naar de genealogie-zoekmachine op drentsarchief.nl