Aanvullingen stadsarchief Rotterdam en Amsterdam

0
219

Nieuw op de website  stadsarchief Rotterdam

Er zijn nieuwe fotocollecties, archieftoegangen en bibliotheekpublicaties beschikbaar gekomen. Zoals het persoonlijk archief van Bram Peper, huwelijksakten sinds 1811 zijn aangevuld met huwelijken uit de bezettingsjaren 1942 en 1943 en 250 glasnegatieven van uitgeverij De Spaarnestad met beelden van Rotterdam in de jaren dertig.

https://stadsarchief.rotterdam.nl/

Grafzerken van de joodse begraafplaatsen

Stadsarchief Amsterdam bewaart het archief van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge. In dit archief bevindt zich een serie boeken met betrekking tot het aanvragen van het plaatsen van zerken en de daarbij behorende goedkeuring van de teksten daarop. De boeken lopen van 1835 tot en met 1934 met een aantal hiaten. De boeken zijn nu geïndexeerd. Deze index is als download beschikbaar.

Oorspronkelijk was het de bedoeling net zoals bij onze overige indexen op onze website een één op één index te maken op de  namen. Maar al snel bleek dat niet te werken. Veel vrouwen staan ingeschreven onder hun mans naam. En in sommige gevallen was de naam die opgegeven werd niet de naam zoals die in de overlijdensaktes van de Burgerlijke Stand is terug te vinden.

Aangezien de meeste onderzoekers vanuit hun genealogische onderzoeken zullen werken moest steeds gekeken worden hoe de vermelde persoon op zijn of haar overlijdensakte vermeld stond. Om maar een voorbeeld te noemen:  Een mevrouw Koning die op haar zerk “Sluizer” heet maar in de Burgerlijke Stand te vinden is als “Van der Sluis”. In de index zal men dus bij “Sluis, van der” moeten kijken.

Een ander voorbeeld is iemand waarbij op de steen “F”K” werd vermeld. Dat leverde allerlei mogelijkheden op. Uiteindelijk bleek het te gaan om “Meijer Mozes Levi Roeach” . Een familienaam die men in de Burgerlijke Stand meestal terugvindt onder de naam “Wint” of “Wind”. Maar in dit onderhavige geval als “Went”. Deze naam is dan ook gebruikt.

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/grafzerken-joodse-begraafplaatsen/