18.702 boeken toegevoegd aan Delpher

0
153

Al deze boeken zijn uitgegeven in de eerste helft van de vorige eeuw. Het zijn boeken dir gaan over diverse gebieden, zoals schilderkunst, religie, kinderspellen, maar ook reisgidsen en literatuur.
Wat dit laatste betreft vindt u o.a. klassieke werken van schrijvers als Shakespeare, Zola en Dickens. Maar ook van Nederlandse schrijvers: Vondel, Potgieter, Bredero en van de Vlamingen: Stijn Streuvels, Felix Timmermans en Lode Baekelmans.
Ook meer recent werk van o.a. Ida Boudier Bakker, Top Naeff, Marie Koenen. Plus 280 Friese titels.

Kijk en zoek verder op Delpher.nl