150.000 notariële Tilburgse akten online toegankelijk

0
118

Het heeft veel voeten in de aarde gehad maar nu staat de helft van de notariële akten die door vrijwilligers met behulp van Vele Handen zijn getranscribeerd online. Dat betekent dat van deze negen notarisarchieven de repertoria doorzoekbaar zijn. Niet alleen dat, de scans van de repertoria zijn aan de transcripties gekoppeld én de minuutakte die daarbij hoort is eveneens gekoppeld.

Je kunt als onderzoeker meteen van de index (repertorium) doorklikken naar de minuutakte.

De nazorg heeft nog veel werk gekost. Bovendien wilden we de minuutakten aan deze indexen koppelen zodat de onderzoeker direct naar de bron kan doorlinken.

Het gaat om de 19de en begin 20-eeuwse notarisakten. Hierdoor is een schat aan informatie beschikbaar gekomen voor de onderzoekers. Je moet dan denken aan:

– De opkomst van de industrie, vennootschappen, leningen voor bedrijven;
– De start van de spoorwegen, opnieuw leningen maar vooral ook aankoop van grond voor de aanleg van spoor- en later tramwegen;
– opkomst van verenigingen, gezelschappen, clubs en allerlei vormen van vrijetijdsbesteding, sport e.d.
– maatschappelijke organisaties voor de bestrijding van alcoholisme, bevordering van gezondheid, belangenverenigingen, armoedebestrijding;
– de opkomst van banken;
– de toenemende emigratie, familiezaken die werden geregeld met geëmigreerde familieleden over de hele wereld;
– en nog veel meer: verkopen van roerende en onroerend goed, verhuur en verpachtingen, voogdijzaken, testamenten, etc. Eigenlijk te veel om op te noemen.

Ga er lekker voor zitten en zoek naar een extra stukje familiegeschiedenis of lokale geschiedenis.

Er is een overzicht van de notarisarchieven  met de periode die nu toegankelijk zijn.
Er is een filmpje waarin het zoeken in indexen wordt uitgelegd.

De overige zes archieven die op dezelfde manier zijn getranscribeerd zijn momenteel onder bewerking en komen nog voor de zomer op dezelfde manier online beschikbaar.