Zoeken in Belgische archieven

0
495

Via de zoekrobot ‘archieven’ krijgt u een overzicht van alle archiefbestanden bewaard in de archiefbewaarplaatsen van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens in elektronisch formaat, vindt u enkel de basisgegevens van het archiefbestand, of u vindt volledige inventarissen inclusief gedetailleerde, hiërarchische beschrijvingen van de archiefbestanddelen.
Enkele vaak gestelde vragen

Wat vind ik in de zoekrobot ‘archieven’?
Via de zoekrobot ‘archieven’ krijgt u een overzicht van alle archiefbestanden bewaard in de archiefbewaarplaatsen van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Afhankelijk van de in elektronisch formaat beschikbare gegevens vindt u enkel de basisgegevens met betrekking tot het archiefbestand of vindt u een detailbeschrijving van de archiefbestanddelen, de geschiedenis van het archiefblok. … De beschikbare informatie groeit dagelijks aan.

Hoe zoeken in de zoekrobot ‘archieven’?
U kan full-text zoeken doorheen alle beschikbare informatie en vervolgens uw resultaat verder verfijnen. U kan filteren op basis van de archiefbewaarplaats, de taal van de informatie, de rubriek en de periode.

Hoe worden de archiefbestanden gesorteerd?
De archiefbestanden worden standaard gesorteerd aflopend op relevantie. Deze relevantie is gebaseerd op het voorkomen van de zoekwoorden in de beschrijving. Indien het zoekwoord voorkomt in de naam van het archiefblok is de relevantie hoger dan wanneer het enkel voorkomt in de beschrijving van een archiefbestanddeel. Voorts wordt ook rekening gehouden met het aantal keer een zoekwoord voorkomt en de plaats in de hiërarchie. Een zoekwoord in de beschrijving van een reeks, krijgt een hogere waarde dan een zoekwoord in de beschrijving van een individueel archiefbestanddeel. U kan echter zelf de sortering aanpassen op basis van de archiefbewaarplaats, de naam van het archiefbestand, de rubriek of de periode.

In welke taal vind ik de informatie?
Het merendeel van de gegevens is slechts beschikbaar in één taal. De labels worden echter systematisch vertaald. Ze zijn nu reeds beschikbaar in het Nederlands en Frans en worden verder vertaald in het Engels en het Duits. U maakt hiervoor gebruik van de taalknoppen bovenaan links in het scherm. De beschrijving van het archiefbestand en de beschrijvingen van de archiefbestanddelen zijn beschikbaar in het Nederlands of het Frans (of het Duits) afhankelijk van de beschikbaarheid van de inventaris. Voor de ‘Brusselse rijksarchieven’ worden de namen van de archiefbestanden zelf systematisch vertaald in het Nederlands en het Frans.

Wat is het verschil tussen het tabblad archiefinventaris en het tabblad ‘archiefbestanddelen’ ?
Het tabblad archiefinventaris geeft u een gestructureerd overzicht van de beschikbare gegevens met betrekking tot het archiefbestand. In het onderdeel ‘beschrijving van de series en archiefbestanddelen’ kan u op basis van de boomstructuur van de inventaris (series, subseries, …) doorheen de inventaris lezen. U klikt telkens de onderdelen verder open. Het tabblad ‘archiefbestanddelen’ toont u die archiefbestanddelen die beantwoorden aan uw zoekvraag. Dit kan zijn op basis van de initiële zoekvraag of op basis van de zoekvragen die u geformuleerd hebt in de velden ‘zoek binnen deze toegang’. Indien u de link gevolgd hebt vanuit ‘archiefvormers’ krijgt u hier de lijst van de archiefbestanddelen die gekoppeld zijn aan de archiefvormer.

Wat vind ik terug op het tabblad archiefbeschrijving?
Indien u vanuit de boomstructuur van de inventaris of vanuit een beschrijving in de lijst archiefbestanddelen doorklikt kom je op de gedetailleerde archiefbeschrijving. U vindt alle informatie met betrekking tot het nummer inclusief de hiërarchisch hogere beschrijvingen. Onderaan vindt u de aanvraaginstructie om het origineel document te raadplegen: de archiefdienst, het nummer van de inventaris en het nummer van het archiefbestanddeel. Indien het archiefbestanddeel gedigitaliseerd is, zie je een afzonderlijk tabblad: ‘gedigitaliseerde archiefdocumenten’. U krijgt een thumbnail van alle digitale bestanden. Indien u hierop doorklikt, krijgt u het gedigitaliseerde document in een aangepaste viewer met mogelijkheden om in te zoomen,…

Hoe vind ik de gedigitaliseerde archiefdocumenten?
U kan uw zoekvraag beperken tot die archiefbestanden met gedigitaliseerde archiefdocumenten. U krijgt dan een overzicht van die archiefbestanden waarvan minstens één archiefbestanddeel gedigitaliseerd werd. Bij de beschrijving van het archiefbestand krijgt u een extra tabblad ‘gedigitaliseerde archiefdocumenten’. U ziet per archiefbestanddeel de eerste zes thumbnails. Door te klikken op de thumbnail kan u het gedigitaliseerde document bekijken. Het aanbod ‘gedigitaliseerde archiefdocumenten’ via internet is momenteel nog zeer beperkt. Het overgrote deel van de gedigitaliseerde archiefdocumenten is enkel beschikbaar in de leeszalen van de Rijksarchieven. In de komende maanden na de ingebruikname zal het aanbod toenemen.

Hoe krijg ik toegang tot de gedigitaliseerde archiefdocumenten?
In de leeszalen van het Rijksarchief krijgt u onmiddellijk toegang tot de gedigitaliseerde documenten. Indien u de gedigitaliseerde documenten die reeds online beschikbaar zijn, wil raadplegen dient u te beschikken over een gebruikersnaam en een wachtwoord. U kan een login en wachtwoord aanmaken door te klikken op ‘registreer’. U vult vervolgens uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres en een wachtwoord in. U krijgt vervolgens een e-mail toegestuurd. U dient de link in dit bericht aan te klikken om uw login en paswoord te activeren.

Ik kan niet inloggen?
Uw wachtwoord en gebruikersnaam zijn pas na activering actief. U krijgt deze link toegestuurd na de aanvraag van login en paswoord. U kan geen meerdere logins aanmaken met hetzelfde e-mailadres. Uw aanvraag voor login wordt in dat geval automatisch gewijzigd. Indien u uw wachtwoord niet meer kent, kan u door eenvoudig uw e-mailadres in te voeren, uw gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw laten toesturen.

Wat zijn gerelateerde toegangen?
Voor sommige archiefbestanden beschikken we over meerdere toegangen. Soms betreft het nadere toegangen op een gedeelte van een archiefbestand. Via de link ‘gerelateerde toegangen’ kan je deze toegangen inzien.
http://www.arch.be – De archiefbewaarplaatsen
U kan de parochieregisters of registers van de burgerlijke stand ook zelf raadplegen via https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters voor de parochieregisters of https://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand/ voor de burgerlijke stand
of https://www.vrijwilligersrab.be voor veel informatie.