Zeeuws archief : scans online memories van successie

0
107

Zeeuwse memories van successie zijn vanaf nu digitaal beschikbaar via de website van het Zeeuws Archief. 100 meter archief is gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Als er van een persoon een memorie bewaard is gebleven, dan vind je hiervan via de website Zeeuwen Gezocht direct de juiste scan.

Wat deze memories zo interessant maakt is dat ze een beeld geven van het vermogen van de Zeeuwen. Niet alleen van de elite, maar ook van minder vermogende mensen.

Het Zeeuws Archief beschikt over de memories uit de periode 1818-1927 van alle ontvangkantoren die in de provincie werkzaam waren.
De index op de memories is al sinds 2003 via de website Zeeuwen Gezocht te raadplegen. Nu krijg je thuis de juiste scan van het origineel op je scherm die in te zoomen is op details.

Memories van successie

Een memorie van successie is de registratie van het onderzoek naar het vermogen (de erfenis) van de overledene, op basis waarvan het te betalen bedrag aan successiebelasting door de erfgenamen werd bepaald. Vanaf 1807 werd deze belasting geïnd door de rijksoverheid.

Memories bevatten:

  • de naam van de overledene
  • de plaats en datum van overlijden
  • de burgerlijke staat
  • de namen van alle erfgenamen en legatarissen
  • een overzicht van het bezit aan onroerend goed, met kadastrale gegevens

Daarnaast wordt er melding gemaakt van een testament of huwelijkscontract, – als dit is opgemaakt. Deze melding bevat dan de datum van de akte, de naam van de notaris en zijn vestigingsplaats. Indirect vormen de memories van successie dus een toegang op het notarieel archief.

Alleen als er successierecht moest worden betaald, tref je gedetailleerde gegevens over andere bezittingen zoals de inboedel, handelswaren, contanten, banksaldi, erfpachten, grondrenten, lijfrenten, effecten, belangen in andere ondernemingen en inkomsten als loon, pacht, huur en renten.

Je krijgt dus via de memories van successie niet alleen een overzicht van de bezittingen van de overledene, maar ook kun je familieleden achterhalen en de naam van de notaris.

Onderzoek doen

Zoek direct in Zeeuwen Gezocht naar overleden voorouders waarvan een memorie van successie bewaard is gebleven, bronsoort: Persoon in Memories van Successie

Of begin bij de zoekgids Memories van successie, waarin meer achtergrondinformatie te vinden is: Zoekgids

https://www.zeeuwsarchief.nl/scans-online-memories-van-successie/