Zeeuws archief: huwelijksbijlagen online

0
283

Via de website Zeeuwen Gezocht van het Zeeuws Archief zijn de huwelijksakten van de burgerlijke stand  van Zeeland (vanaf 1811, Zeeuws-Vlaanderen vanaf 1796) te raadplegen. Ook de scans van deze  zijn hieraan toegevoegd. Het gaat hier uiteraard om de akten ouder dan 75 jaar want dat is de wettelijke openbaarheidstermijn voor huwelijksakten.

Bij de huwelijksakten horen bijlagen; de huwelijksbijlagen. Dit zijn stukken die de aanstaande  bruid en bruidegom bij de ondertrouw moeten inleveren. Op basis daarvan kon de ambtenaar van de burgerlijke stand bepalen of de echtelijke verbintenis tussen beide personen juridisch kan worden voltrokken. 

Tot en met 1932 zijn in Nederland de huwelijksbijlagen bewaard. Vanaf 1933 worden uitsluitend de bijlagen bewaard waarin bewijsstukken zijn opgenomen die zijn opgemaakt in het buitenland, bijvoorbeeld als een of beide huwelijkspartners in het buitenland is geboren.

Lees hier het uitgebreidere nieuws