Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland – WGOD

0
853

USB-stick

De WGOD heeft in het verleden een cd-rom uitgebracht van de Mededelingen en Gens Germana’s over de periode 1975 – 2002. Deze cd-rom is inmiddels uitverkocht en er was vraag naar een opvolger. Deze is nu voorhanden in de vorm van een USB-stick die alle verschenen Mededelingen en Gens Germana’s over de periode 1975 tot medio 2023 bevat en op trefwoord doorzoekbaar is via Adobe Acrobat.

Hiermee komt een schat aan informatie beschikbaar voor (nieuwe) leden en andere geïnteresseerden. Het betreft vele duizenden pagina’s aan tekst. Het verdient aanbeveling bij ingebruikname de instructie op te volgen. Deze instructie is ook te raadplegen via onze website.

Hoe komt u in het bezit van deze USB-stick?

Dit kan tijdens een WGOD-bijeenkomst (voor- of najaar) of op een evenement waaraan de WGOD deelneemt (zie ook onze Agenda in Gens Germana). Betaling is dan contant of door overmaking aan onze penningmeester op bankrekeningnummer NL82INGB0000689475. De prijs voor leden is € 7,50 en voor niet-leden € 10,00.

Of door overmaking van het door de koper van toepassing zijnde bedrag. Dan is de prijs voor leden € 12,50 en voor niet-leden € 15,00. Deze prijs is inclusief verzendkosten. Ook nu kan dit door overmaking aan onze penningmeester op bankrekeningnummer NL82INGB0000689475 en o.v.v. naam, adres en woonplaats. Na ontvangst van het bedrag zal de USB-stick per post (tarief binnenland) worden toegezonden.

Bent u lid in het buitenland of geïnteresseerde in het buitenland, neemt u dan contact op via ons contactformulier en kies de optie Secretaris https://wgod.nl/contact/

Kijk ook op de website van de werkgroep: Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (wgod.nl)
Er staat nu (jan 2024) op de home pagina een toelichting op de USB- stick. Dit omdat er een aantal fouten zijn gemaakt bij het samenstellen van de stick.
Verder is op deze pagina een overzicht opgenomen van de 11.000 naturalisaties in de periode 1850 tot 1934. 
Dit overzicht is via een alfabetische onderverdeling op achternamen te doorzoeken op de site.

Voor mensen die onderzoek doen in Duitsland zijn de verzamelde links (Links – Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (wgod.nl) die de werkgroep op haar site heeft staan een welkome hulp bij dit onderzoek.

“Ad van Moolenbroek (overleden in 2015) voormalig bestuurslid van stichting Historisch Genootschap Valkenswaard heeft dit overzicht gemaakt. Wij zijn hem en de stichting voor het ter beschikking stellen aan de WGOD veel dank verschuldigd. Deze stichting heeft haar activiteiten beëindigd, en zal worden ontbonden.”

De laatste update is van 28 augustus 2023.