UTR -Stichtse Heraut jaargang 35, nr 3, augustus 2023

0
55

Inhoudsopogave

Bijeenkomsten NGV afd. Utrecht
Voorouderspreekuur
VAN DE VOORZITTER
Jubileum afdeling Utrecht zaterdag 7 oktober 2023
NGV landelijk evenement en jubileum NGV afdeling Utrecht
C’est le ton qui fait la musique
Muziekleraar Eddy Reeskamp 1912-1977
Muzikale voorouders?
Arie Polderman (1801-1852) en “de muzijk van de 9de Afdeeling”
“Bien étonnés de se trouver ensemble”
Paus Adrianus VI
Rijk de Gooyer
AFDELINGSNIEUWS
Wie is Vincent, de nieuwe afdelingsbudgethouder
Afdelingsbijeenkomst
Inleiding: Het Rampjaar 1672 in Utrecht en omstreken – Jan Hogendoorn
Tips en Weetjes
Transcriptie van Stichtse Heraut april 2023
Nieuwe opgave