UTR – de Stichtse Heraut 2023 – 4

0
52

Inhoudsopgave

Van de voorzitter
Van de redactie

AFDELINGSNIEUWS
Agenda Ledenvergadering NGV-Afdeling Utrecht 8 november 2023
Notulen ledenvergadering afdeling Utrecht 12 april 2023
NIEUWE LEDEN november 2023
Rectificatie vorige Stichtse Heraut

Bijeenkomst: woensdag 13 december 2023 20:00 – 22:00 uur.
Een reis door Zwitserland naar Milaan 1853-2022 – Hans Gutlich

Samenvatting van de 10 minuten praatjes 12 april 2023
Bad Ems – Casper de Jong
De blijmoedige Clara – Hetty Venema
De Tjöttenclub in Amsterdam: 1901-1926 – Vincent Langemeijer

Jubileum 75 jaar NGV afdeling Utrecht – thema “Rijk verleden”
Landelijk NGV evenement met verkiezing NGV Schepperle Award

Verslag lezing 10 mei 2023
Genealogisch onderzoek in Duitsland (deel 1) – Rob Dix

ALGEMEEN NIEUWS
Tijdschriftennieuws
Boekennieuws
Rampjaar 1672 door Luc Panhuysen
Adel en Ridderschap in Utrecht door Renger E. de Bruin
Een DOM en de stad rondom door Jan Engelman (????)
De dam bij Wijk in de middeleeuwen door A.A.B van Bemmel e.a
Het Utrechts straatnamenboek door Erik Tigelaar
Tips en Weetjes

PALEOGRAFIE
Transcriptie van Stichtse Heraut nr.3 – augustus 2023
Nieuwe Paleografieopgave

INHOUDSOPGAVE