Twente Genealogisch, jrg. 36 – 2020-3

0
164

Kwartaalblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Nationaal-Twente, 36e jaargang 2020 nr. 3
Inhoudsopgave
De inwoners van Delden op het einde van het 12-jarig bestand.
Foto’s en afbeeldingen bij een artikel.
De keerzijde van een paar bidprentjes: staat er meer dan er is gedrukt?
Activiteiten 2020
Index TG 2019
Colofon

De keerzijde van een paar bidprentjes: staat er meer dan er is gedrukt?
Door: Jan Oude Munnink

Als schrijver van een bijdrage voor TG moet u wel eens een scan of foto bijsluiten. Meestal wordt een artikel daardoor aangenamer om te lezen en de lezer  hoeft soms minder een appel te doen op zijn eigen voorstellingsvermogen. Maar hoe krijgen we die plaatjes nu zo goed mogelijk in TG afgedrukt. We moeten afbeeldingen samen met de tekst aandragen. Samen  betekent in dit geval dat u afbeeldingen als bijlage moet bijsluiten. Daar kan het misgaan.
Daarom de  volgende adviezen:  Bidprentjes vertellen in de huidige tijd meestal veel over de persoon die overleden is. Ze schetsen in de laatste 20 jaar steeds meer een beeld van het leven en de manier van leven van de overledene. Sluit u een scan bij, stel uw scanner dan in op tenminste 300 dpi.  Sluit u een foto of meerdere bij, maak dan bij het  invoegen gebruik van de optie: op ware grootte.  De kans is groot dat uw provider vindt dat het te  verzenden bestand te groot is. Een prima mogelijkheid  wordt u dan gratis geboden door WeTransfer.  
In de  oorlogsjaren 1940-1945 was het taalgebruik veelal formeler en niet zoals als nu vaak door familieleden,  maar door de koster van een kerk opgesteld.  Vervolgens was er sprake van censuur: niet alles kon en mocht worden geschreven worden. 
JWK: zeer goed verhaal waar het bombardement in 1945 aan de orde komt. In het boekje “In Losser is niets gebeurd” wordt vermeld dat de slachtoffers van het bombardement in Glane allemaal vervoerd werden naar het lijkenhuisje van het toenmalige ziekenhuis, het Sint Bernardus Gesticht, in Losser. Ook Verbeek moet daar naar toe gebracht zijn. Maar erg lang kan hij daar niet geweest zijn als we afgaan op de rouwadvertentie in de krant “Het Twentsch Nieuwsblad “van 16 februari 1945. We moeten er rekening mee houden dat deze krant een avondblad was en morgens gedrukt werd.

1862 – Rampspoed over Enschede
door: Marieken Scholten-Sijses

Op 13 mei 2020 herdenken we dat op deze dag, 20  jaar geleden, de wijk Roombeek afbrandde. Dit keer was de oorzaak dat een opslagruimte met vuurwerk van het bedrijf S.E. Fireworks vlam vatte en uiteindelijk ontplofte. Er vielen 23 doden en ongeveer 950 mensen raakten gewond, 200 woningen werden verwoest. Het was lang niet de eerste keer dat de stad aan vlammen ten prooi viel: ook in 1125, 1225, 1517 en 1750 (de helft van de stad) was het een misse boel. Over de brand van 1750 is door Is. Van Dam gedegen onderzoek gedaan. Dit resulteert in het boek ‘De brand van Enschede in1750 en de toenmalige bewoners’.
De uitgebreide documentatie van zijn onderzoek is te vinden in het documentatiearchief van de Oudheidkamer Twente [Doc 096]. Daarin zijn van alle verbrande huizen de inwoners/eigenaren opgespoord via akten van overdracht 1697-1741, de volkstelling van 1748 en het kadaster van 1832. Geheel foutloos is het niet. Dat blijkt uit akten van overdracht waarin werd aangegeven wie de buren waren.