Threant nr 2021/3

0
73

NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel

INHOUD:

Van de voorzitter

Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel

Inzenddatum kopij volgende Threant

Genealogie van Lambert Klasens en Jantien  Pruisscher (1)

Drentse Praam scheepsjournaal 2021-03

Stamreek Johannes Ooms en Trijntje Kikkert

Tijdschriften genealogische verenigingen