Slavenregister Curaçao

0
60

Slavenregister Curaçao online

Het Curaçaose slavenregister (1839-1863) en de emancipatieregisters (1863) van Curaçao zijn digitaal te bereiken via de websites van de Nationale Archieven van Curaçao en Nederland.

Het slavenregister omvat de registratie van alle mensen die tussen 1839 en 1863 in slavernij op Curaçao leefden. Per persoon worden voornaam, geboortejaar, de naam van de moeder en de naam van de slaveneigenaar vermeld. Ook vermeldt het gegevens over geboorte, overlijden, verkoop van mensen en de in- en uitvoer van mensen, want Curaçao was ook in de negentiende eeuw een centrum van kleinschalige internationale slavenhandel. 

In de emancipatieregisters zijn de gegevens opgenomen van de mensen die op 1 juli 1863 vrijkwamen uit slavernij. Deze gegevens zijn belangrijk omdat hier de achternamen in vermeld staan die de vrijgemaakten in 1863 kregen. De slaveneigenaar kreeg 200 gulden vergoeding, de tot slaaf gemaakte niets, behalve zijn vrijheid.

Dankzij een samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen, het Nationaal Archief Curaçao en de University of Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez, ondersteund door het Nederlandse Nationaal Archief is de online publicatie van het slavenregister en de emancipatieregisters gerealiseerd. Projectleider is historicus Coen van Galen van de Radboud Universiteit.
Historicus Coen van Galen heeft in samenwerking met het Nationaal Archief van Curaçao de oude boeken bladzijde voor bladzijde gedigitaliseerd. In zowel Curaçao als in Suriname werd het slavenbezit zeer nauwgezet bijgehouden. “In het register kan je mensen van dag tot dag volgen.” Niet alleen voor de tot slaaf gemaakten zelf maar ook voor de slavenbezitters. “Slavernij was de realiteit waarin men toen leefde. Een tot slaaf gemaakte die vrijkwam, kocht vervolgens soms zelf een slaaf.”

Het Surinaamse slavenregister was het eerste klaar. Daarna volgde de belangstelling voor de Curaçaose registers. En deze zijn sneller beschikbaar gekomen “dankzij het werk van de Curaçaose onderzoekster Els Langenfeld, zo zegt Max Scirwanek, directeur van het Nationaal Archief Curaçao: ‘Langenfeld heeft bij haar onderzoek in de archieven een index op de slavenregisters gemaakt en na haar overlijden in 2013 aan de Mongui Maduro Bibliotheek afgestaan.”

Zie verder: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2458498/Oog-in-oog-met-je-familie-slavenregisters-Curacao-online
en: zoekhulp Curaçao: slavenregister en emancipatieregisters 1839-1863