RYN-KNL – Mededelingenblad januari 2023

0
69

Inhoudsopgave

 • Waar komen we vandaan?
  Activiteiten van de afdeling
  Voorouderspreekuren in de regio
  Impressie van de genealogische ontmoetingsavond: gesprekken
  Dankwoord en huldiging 1
  Verslag lezing: Politiearchieven WOII ontsloten
  Verslag lezing: Waar was het? Locaties toekennen aan erfgoedcollecties
  Verslag alg. ledenjaarvergadering d.d. 15 november 2022
  Versterking voor het bestuur gevraagd
  Genealogische uitgave Rijnland 2023
  Inbreng Kennemerland
  Wie houdt de grachten schoon in Leiden?
  Afdeling Noord Holland Noord
  Activiteiten afdeling Delfland
  Nader kennismaken met Maryke Snels
  Het zullen je voormoeders maar wezen. Deel 4
  Wetenswaardigheden:
  Oud schrift
 • Uitverkochte bronnenboeken downloaden op de NGV-website
 • Verhalen over de Leidse bevolking in oorlogstijd
 • De geschiedenis van uw huis in Heemstede en Bennebroek
 • Update Noordwijk(erhout)se gezinnen
 • De boerderij van Huibertus Duivenvoorden op Langeveld
 • Den Haag: Ik was erbij
 • Rampjaar 1672 in de regio
 • Verborgen Verleden’ komend seizoen
  Afdelings- en bestuursinformatie