Rijksarchief – Bronnen Ambonezen

0
177

Recente aanwinsten zijn het opnieuw bewerkte archief van het Commissariaat Ambonezenzorg,

In het voorjaar van 1951 arriveren de eerste Molukkers (toen nog Ambonezen genoemd) in Nederland. Het zijn vooral militairen van het voormalige Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) die met hun gezinnen voet op Nederlandse bodem zetten. Ze weten niet beter dan dat hun verblijf in Nederland tijdelijk is. Maar voor de meesten zou er geen weg terug meer zijn.

Commissariaat Ambonezenzorg
De Molukkers worden ondergebracht in z.g. woonoorden verspreid over heel Nederland. In 1952 wordt het Commissariaat Ambonezenzorg opgericht dat verantwoordelijk is voor de huisvesting en maatschappelijke zorg van Molukkers. Als duidelijk wordt dat terugkeren geen optie meer is, richt het beleid zich meer op zelfzorg en integratie in Nederland.

Het archief Ambonezenzorg
Het omvangrijke archief van het Commissariaat Ambonezenzorg beslaat 48 meter en bestaat voor een groot deel uit persoonsdossiers. Voor wie op zoek is naar zijn of haar familiegeschiedenis is dat een interessante bron. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn persoonsdossiers beperkt openbaar. 

Naast persoonsdossiers is in het archief veel informatie te vinden over de opvang en integratie van Ambonezen/Molukkers. Zoals huisvesting, onderwijs, geestelijke, medische, sociale en culturele zorg, financiën, werk en zelfzorg. Ook is het een en ander te vinden over Ambonese belangenorganisaties, de Republik Meluku Selatan en het KNIL. 

zie: nationaal archief
Zoekhulp Molukkers naar Nederland
Zoekhulp Transportschepen over de schepen waarmee de Molukse militairen en hun gezinnen in 1951 naar Nederland zijn vervoerd.
Zoekhulp Inzage in beperkt openbaar archief