Projecten Engelandvaarders en Arbeidsinzet van start

0
59

Engelandvaarders

Tijdens de Tweede Wereldoorlog proberen ongeveer 2000 Nederlanders Engeland te bereiken om van daaruit de strijd tegen de bezetter aan te gaan. De Politie Buitendienst en diens voorganger de Centrale Inlichtingendienst verhoren de Engelandvaarders, bij hun aankomst in Engeland. Met de verhoren worden de Engelandvaarders beoordeeld op hun betrouwbaarheid. Verder leggen de ondervragers de motivatie om naar Engeland te gaan, de route die Engelandvaarders hadden gevolgd en hun contacten in een verhoorrapport vast. Veel van de verhoorrapporten zijn in het Nationaal Archief bewaard gebleven, verspreid over verschillende archieven. We gaan de verhoren van Engelandvaarders opsporen om ze daarna te digitaliseren en doorzoekbaar te maken. We richten ons daarbij vooral op de persoonsgegevens van de Engelandvaarders, hun contacten en de routes die zij namen.

Met het project Engelandvaarders houden we de belevenissen en ervaringen van Engelandvaarders voor de toekomst levend. Voor sommige Engelandvaarders was een verhoor het laatste wat ze hebben achtergelaten, niet iedereen overleefde de Tweede Wereldoorlog. De gedigitaliseerde gegevens over Engelandvaarders helpen nabestaanden in hun zoektocht naar informatie over overleden familieleden die Engelandvaarder waren. Met de gedigitaliseerde gegevens wordt onderzoek naar Engelandvaarders door nabestaanden veel beter mogelijk. De data en verhoren worden AVG-proof op de websites van het Nationaal Archief, het Museum Engelandvaarders (partner en mede-initiatiefnemer van dit project) en het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) gezet. De eerste gegevens zullen hopelijk in de loop van 2023 beschikbaar komen.

arbeidsinzet

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ongeveer 500.000 Nederlanders gedwongen in Duitsland tewerkgesteld. Het Nationaal Archief bewaart de collectie Arbeidsinzet van het Oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis. In deze moeilijk toegankelijke en kwetsbare collectie zitten de namen en gegevens over de tewerkstelling van 250.000 dwangarbeiders. We willen dit belangrijke archief over de arbeidsinzet nader toegankelijk maken door een groot gedeelte van dit 47 meter strekkende archief te digitaliseren en doorzoekbaar te maken. Bij het project Arbeidsinzet, dat we in samenwerking met het NOB uitvoeren, vragen we de hulp van vrijwilligers. De data komen uiteindelijk via de websites van het Nationaal Archief en het NOB beschikbaar voor een breed publiek hopelijk in 2023. Na de zomer starten we met de werving van vrijwilligers.

zie: Nationaal Archief