Project Oorlogsbronnen Limburg gelanceerd

0
52

De laatste tijd is er alom een herbeleving van de geschiedenis van de bezetting. Deze geschiedenis is nog lang niet compleet want er zijn nog veel gaten. Een voorbeeld van recent onderzoek is het maken van overzichten van artsen die in het concentratiekamp Amersfoort gevangen hebben gezeten. Dit komt overeen met het ontbreken van soortgelijke lijsten van priesters dominee en andere godsdienstbedienaren, dat ik in een vroegere bijdrage hier signaleerde. Dit is de reden waarom ik dit hier signaleeer. Veel Limburgers hebben Joden verborgen, en zijn heldhaftig geweest, hetgeen door het ontbreken van deze gegevens nauwelijks uit de genealogie van de  betrokken voorouders  blijkt.

Verdiep je in de oorlogsgeschiedenis van Limburg. Via persoonlijke oorlogsgeschiedenissen van Limburgers bijvoorbeeld. Wat was hun achtergrond? Waar zijn ze gearresteerd, hebben ze gevangen gezeten of zijn ze betrokken geweest bij verzetsacties? En hoe oud waren ze toen? Of zie op interactieve kaarten hoe de geallieerde bevrijders door Limburg trokken. Bekijk wat er gebeurde in uw woonplaats en lees artikelen over Limburg in de Tweede Wereldoorlog. Maar vooral: ga zelf op onderzoek uit in duizenden bronnen. Dit alles kan vanaf 10 februari op ‘Oorlogsbronnen Limburg’.

Oorlogsbronnen Limburg is een project waarvoor het Historisch Centrum Limburg (HCL) en Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) die de handen ineen hebben geslagen. Van professional tot amateurhistoricus, van docent of scholier tot genealoog, via deze aparte ingang van Oorlogsbronnen.nl kan íedereen zich verdiepen in de Limburgse geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Er is voor Oorlogsbronnen Limburg gebruik gemaakt van de techniek achter Oorlogsbronnen.nl en de hierin samengebrachte bronnen en informatie die betrekking hebben op Limburg in de Tweede Wereldoorlog. Door de inzet van de infrastructuur van het landelijke netwerk zal Oorlogsbronnen Limburg doorlopend aangevuld en verrijkt blijven worden met nieuwe bronnen, informatie over oorlogsbetrokkenen, themapagina’s, artikelen, interactieve kaarten, infographics en meer.

Artikelen op Oorlogsbronnen.nl geven context aan en verbinding tussen gebeurtenissen, betrokken mensen, plaatsen en bronnen.

Oorlogsbronnen Limburg is ontstaan in 2017. Toen is door het (toen nog Regionaal) Historisch Centrum Limburg in samenwerking met de Kring van Archivarissen Limburg (KVAL) het initiatief genomen om, met het oog op het naderende jubileum van de bevrijding (2019), te komen tot een ‘digitale onderzoeksgids van Limburgse oorlogsbronnen’. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de webstek Oorlogsbronnen Limburg.

Oorlogsbronnen.nl is het startpunt voor iedereen die meer wil weten over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Op Oorlogsbronnen.nl wordt het beschikbare oorlogserfgoed van meer dan 250 organisaties aan elkaar gekoppeld rondom gebeurtenissen, plaatsen, personen en thema’s. Oorlogsbronnen.nl vormt zo een centrale online toegang tot originele bronnen, informatie en kennis over de Tweede Wereldoorlog.

bron: rhcl