Overzicht koloniale kranten in Nederlands-Indië/Indonesië

0
887


Op de website van de Indonesische Genealogische Vereniging staat een overzicht van de koloniale kranten in Nederlands-Indië/Indonesië.

Zie hieronder de kranten uit Nederlands-Indië onder elkaar gezet met een link om ze te openen.


Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië

Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode

Bataviase nouvelles

Bataviaasch Advertentie-blad

Bataviaasch handelsblad

Bataviaasch nieuwsblad

Bataviasche courant

Bataviasche koloniale courant

De Indische courant

De Locomotief

De Locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad

De Nieuwsgier

De Oostpost : letterkundig, wetenschappelijk en commercieel nieuws- en advertentieblad

De Preanger-bode

De Sumatra post

De Tohindo Nippo = Oost Indische courant

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië

Het nieuwsblad voor Sumatra

Java government gazette

Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie

Javasche courant

Makassaarsch handelsblad

Makassaarsch handels-blad

Nederlandsch-Indisch handelsblad

Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelijk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea

Nieuw Guinea koerier : onafhankelijk nieuwsblad voor Nederlands Nieuw Guinea

Nieuwe courant

Padangsch nieuws- en advertentie-blad

Samarangsch advertentie-blad

Soerabaijasch handelsblad

Sumatra-Bode

Sumatra-courant : nieuws- en advertentieblad

Zie https://igv.nl/beschikbare-kranten/