Jan Willem Koten overleden (1930 – 2023)

0
387

Vanmorgen ontvingen we het droevige bericht dat Jan Willem Koten na een maandenlang ziekbed,

op Hemelvaartsdag donderdag 18 mei jl. op 93 jarige leeftijd in Nijmegen is overleden.

De uitvaartdienst zal plaats vinden op woensdag 24 mei 2023, om 14.30 uur in de RK Parochiekerk H.Catharina te Grevenbicht,

adres : Aan de Greune Poal 28,

6127 AK Grevenbicht

Alle belangstellenden zijn van harte welkom bij dit afscheid.

Het postadres in Nijmegen is:

Familie Koten, Weezenhof 2107, 6536 JR Nijmegen

Jan Willem was de man die vele nieuwsberichten schreef voor onze nieuwspagina. Zowel over genealogie als ook over diverse computeronderwerpen en geneeskundige zaken die samenhangen met de actuele situatie. Ook publiceerde hij in andere tijdschriften.

Jan Willem heeft zich jarenlang zeer actief ingezet voor de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Voor een uitgebreidere beschrijving zie: Canon van Dukenburg – Jan-Willem Koten 1930 – 2023
Zie ook: de Dukenburger