Onze NGV – Bronnen bereikbaar

0
387

Bronnen

Ga naar www.ngv.nl en klik op collecties. U ziet dan een overzicht van alle collecties die de ngv digitaal beschikbaar heeft. Weliswaar in de opmaak van de oude website, maar beschikbaarheid heeft prioriteit boven nieuwe vormgeving.
Bovenaan staat scans. Deze bevatten een uitgebreide database met bidprentjes, en familieberichten over o.a. geboorten, huwelijken en overlijden.
Daar onder staan een aantal specifieke databases, die door de betreffende afdelingen van de vereniging gevuld zijn en ter beschikking van de ngv gesteld zijn.
Dan ziet u Stamboom staan. Dit onderdeel bevat de genealogieën die door ngv-leden zijn geüpload. U vindt er ook een rechtstreekse link naar een nieuw programma dat deze genealogieën beter tot hun recht laat komen dan in de oude situatie. Ook het zoeken naar gegevens in deze database is gebruiksvriendelijker.
Verder Trefwoorden; Links en een catalogus van boeken en cd’s van de afdeling Kempen en Peelland.

Hier willen we even ingaan op de database over Links. Genealogen vragen vaak in welke sites ze het beste kunnen zoeken op internet. Met name als het gaat om het zoeken naar genealogische gegevens in het buitenland. Voor Nederland zijn meer dan 2000 Links te vinden, onderverdeeld naar provincies. Voor het zoeken in het buitenland zijn hier zo’n 700 links opgenomen. De links in deze Link-database wordt continue gecontroleerd of ze wel werken en de hele database wordt voortdurend aangevuld met nieuwe links.

NGV-links:  Een korte introductie
Hier vindt je 2784 Links naar genealogisch interessante sites.  Ze zijn in de loop der jaren verzameld en gerubriceerd door onze NGV-moderator.  Ook worden de Links regelmatig gecheckt op bereikbaarheid.  Foutmeldingen graag aan de Moderator.

Genealogisch interessant:  De Links zijn gevonden in het NGV-orgaan ‘GensNostra’ en in andere bladen van stamboomzoekers en historici.  Ook in andere Publicaties staan soms verwijzende Links naar gebruikte bronnen.  Daardoor groeit het aantal NGV-Links gestaag.
N.B.:  Het gaat in NGV-Links niet om het vinden van Personen.  Die zoek je in een grote database met kopieën van allerlei soorten akten.  In Nederland zijn dat vooral WieWasWie en Openarch.  Ook de Nederlandse Provincies hebben databases met extra informatie.

Gecategoriseerd:  De Links zijn ingedeeld naar Categorie/Soort en Land/Werelddeel.  Deze vindt je onder de ‘drop-down’-knoppen.

NGV-Links is snel, heeft vaak uitgebreide informatie, maar compacte lay-out kan ook. 

Bij het Zoekscherm:  je kunt alle vakken vullen met gegevens (en-en-en-zoeken)

  • URL: zoeken naar de Link zelf (of een deel daarvan)
  • Tekst/Omschrijving: een deel van een woord b.v. ‘emigrat’ of ‘auswand’ of ‘Drent’.
  • Categorie: De Links zijn ingedeeld in 30 categoriën.  Vaak in meerdere (Archieven, Musea, enz.)
  • Landen/Werelddelen: Belangrijk zijn: Duitsland, Verenigde Staten, Europa, Wereld.
    Bij Nederland zijn vaak ook de Provincies vermeld, zodat je eventueel kunt zoeken op één specifieke provincie.
  • Datum: Als je de treffers wilt beperken tot nieuwere, meer recent aangepaste links, of juist de oudere.

Overzicht aantallen Links per Categorie/Land