Nieuws Streekarchief Voorne-Putten

0
94

Oude scans toegevoegd
In het laatste kwartaal van 2019 is een collectie genealogische akten  gedigitaliseerd. Het betreft de bronnen van vóór 1811. De DTB-registers van de kerken zijn eerder al gescand, nu zijn ook bronnen uit de ambachtsarchieven digitaal beschikbaar. De volgende stap is het indexeren van deze registers.

Registers van huwelijken
Tot 1795 waren huwelijken voor de Nederduits-Gereformeerde (de latere Hervormde) kerk rechtsgeldig, maar katholieken, joden en andere gezindten moesten zich voor het Gerecht laten registeren. Vanaf 1795 moesten álle huwelijken hier worden aangegeven, totdat dit in 1811 overging in de Burgerlijke Stand.

Registers van impost op het trouwen en begraven
Het ‘middel op trouwen’ en ‘middel op begraven’ – ook wel aangeduid als Gaarder of Impost – werden ingesteld door de Staten van Holland op 26 oktober 1695. Deze tijdelijk bedoelde belasting bleef meer dan honderd jaar in stand, en werd geheven tot 31 december 1805.

Registers van Successie
Volgens de “Ordonnantie eener Belasting op het Regt van Successie” van 4 oktober 1805 moest het plaatselijk bestuur een “register van aangegeven lijken” aanleggen. Deze taak werd bijna overal opgedragen aan de secretaris onder de naam van “Gequalificeerde”. Deze moest tevens een ‘register van overledenen’ samenstellen. 

De ordonnantie trad op 1 januari 1806 in werking en verviel door de inlijving van Nederland bij Frankrijk en het van kracht worden van de Franse wetgeving in 1811. Deze registers kunnen gegevens over de gezinssamenstelling, de leeftijd en de mate van welvaart van de overledenen opleveren.

Nieuwe Brielse Courant
Naast de bronnen van vóór 1811 zijn ook tien jaargangen van de NBC gescand. Dit betekent dat de online krant binnenkort wordt aangevuld met de periode 1961-1970. Dit vormt een welkome aanvulling op de doorzoekbare kranten.

bron: streektarief Voorne-Putten