Nieuwe archief wet

0
38

De nieuwe Archiefwet gaat mogelijk in op 1 januari 2024. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde update over de processtappen die doorlopen moeten worden voordat de wet in werking kan treden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de behandeling in de Eerste en Tweede Kamer en het uitwerken van het Archiefbesluit en de Archiefregeling.

Op dit moment is de voorbereiding voor de behandeling van de wet door de Tweede Kamer in volle gang Voor een gesprek zijn gebruikers van archieven, vertegenwoordigers van archiefvormers en toezichthouders plus deskundigen uit de archiefwereld uitgenodigd. Het gesprek is openbaar en voor belangstellenden te volgen via de app Debat Direct of via de website van de Tweede Kamer.

Archiefregeling en -besluit

Voor het uitwerken van de Archiefregeling en het Archiefbesluit roept  het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap graag de hulp van experts in. Daarvoor organiseert het op 7 maart een klankbordbijeenkomst met als thema: fysieke materialen en ruimten. Op 14 maart is er opnieuw een klankbord bijeenkomst.

De aanpassing van de Archiefwet is nodig om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan en toegankelijk houden. Bovendien moeten zij blijvend te bewaren informatie straks al na tien in plaats van na twintig jaar overbrengen naar een archiefdienst, waar iedereen de informatie kan raadplegen.

Een aantal archivarissen waarschuwt dat onder de nieuwe Archiefwet de openbaarheid zal afnemen. Door de nieuwe mogelijkheid van ontheffing van overbrenging. Daarom hebben zij eind 2021 op persoonlijke titel een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.