NHN – Koggenland 2024 – 2

0
32

Inhoudsopgave

In dit nummer
Voorwoord
Afdelingsagenda juli 2023 t/m juni 2024
Misschien zit hier iets voor u bij
Voorjaarsledenvergadering 18 april 2024
Ben Leek
Waar komen de Hoekstra’s in ‘de Streek’ vandaan?
Immigranten van toen
Genealogische Vraagbaak
Klaas Kruk
Archiefonderzoek in Pirot (Servië)
Aan dit nummer werkten mee
In het volgend nummer:
Mutaties in het ledenbestand