NGV-KPL — De twee kwartieren – maart 2022

0
148

Inhoudsopgave

Van de voorzitter

Literatuur &Genealogie

Heren van de thee van Hella S. Haasse

Op zoek naar ongehuwde moeders

Fouten in de burgerlijke stand (3): twee keer overleden

Publiceren in DeTwee Kwartieren

Lezingen

Digitale producties

Bibliotheek

Cursussen NGV‐afdeling KPL

Workshops

Onderlinge ondersteuning en advies

Gebruik Kadaster Archiefviewer

Paleografie: het lezen van Duitse documenten (deel 10)

Digitaal zoeken in en om onze regio 48 Paleografie: het lezen van Duitse documenten (deel 10) de transcriptie

Bestuur

Agenda

Kandidaatbestuurslid Karel Spee stelt zich voor

Bestuur van de afdeling Kempen‐ en Peelland

Mutaties ledenlijst

Informatie NGV‐KPL

Vacatures afdelingsbestuur