Nationaal Register Overledenen

0
1445

Persoonskaarten en persoonslijsten uit het Nationaal Register Overledenen geven informatie over personen die relatief kort geleden zijn overleden.

Het Nationaal Register Overledenen (NRO) bevat de persoonsgegevens van overledenen inwoners van Nederland vanaf 1939. Het bestaat uit de persoonskaarten van de tussen 1939 en 1 oktober 1994 overledenen, en de digitale gegevens van de inwoners die daarna zijn overleden.  Het CBG bezit de persoonskaarten van overledenen en kan vanuit de elektronische bevolkingsregistratie ‘persoonslijsten’ genereren.

De persoonskaart was de opvolger van de bevolkingsregistratie in de vastbladige bevolkingsregisters (vanaf 1850) en gezinskaarten (vanaf 1920). Elke persoon had vanaf een 1939 een eigen kaart bij de gemeente waar hij woonde, waarop persoonsgegevens werden bijgehouden. Op 1 oktober 1994 is Nederland overgegaan naar een elektronische bevolkingsregistratie: de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), die inmiddels de Basis Registratie Personen (BRP) heet.

Persoonskaarten bevatten onder meer de personalia van de hoofdpersoon, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen. Ook de opeenvolgende woonadressen, beroepen en kerkelijke gezindte werden genoteerd. Persoonslijsten geven grotendeels dezelfde informatie, maar informatie over beroepen en religie ontbreekt.

Uittreksels
Omdat persoonskaarten en persoonslijsten vrij recente en privacygevoelige gegevens bevatten, mogen niet alle gegevens worden verstrekt. Een uittreksel bevat daarom bijvoorbeeld nooit informatie over kerkelijke gezindte, informatie over de reden van verlies van de Nederlandse nationaliteit en de adresgegevens wanneer het overlijden minder dan twintig  jaar geleden is.

Dankzij de persoonskaarten en -lijsten hebben we toegang tot persoonsgegevens die via de burgerlijke stand nog niet inzichtelijk zijn. De geboortegegevens van ouders, ooms en tantes kun je bijvoorbeeld nog niet inzien, omdat geboorteaktes pas na een periode van 100 jaar openbaar worden.

Kun je recente gegevens niet via je eigen omgeving achterhalen, dan zijn de persoonskaarten en –lijsten een uitkomst. Met deze informatie kun je vervolgens in de burgerlijke stand gaan zoeken, bijvoorbeeld via WieWasWie.nl.

Inhoudelijk gezien zijn de adressen op de persoonskaarten natuurlijk interessant; wellicht bestaan de woningen nog. Denk wel aan eventuele wijzigingen van straatnamen en omnummeringen.

Het CBG beheert de persoonskaarten van overledenen voor de overheid en krijgt gegevens van overledenen uit de BRP. Uittreksels van persoonskaarten en –lijsten kunnen tegen betaling opgevraagd worden. Hiervoor moet je een schriftelijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier indienen. Voor persoonslijsten geldt dat de gegevens pas vanaf het tweede kalenderjaar na het jaar van overlijden beschikbaar zijn. Wij geven ook de mogelijkheid om een ‘abonnement’ op persoonslijsten te nemen. Je ontvangt dan ieder jaar de op dat moment beschikbaar gekomen persoonslijsten van overleden personen met de opgegeven achternaam.

Bron: https://cbg.nl/bronnen/cbg-verzamelingen/persoonskaarten-en-lijsten/