Mededelingenblad Delfland nr. 2, juni 2022

0
108

Inhoudsopgave
Van het Bestuur en de Redactie
Berichten uit de afdeling
– Agenda afdelingsbijeenkomsten
– Ledenbestand
Bestuursmededelingen
– Henk Lups overleden
– Inloopspreekuur voorouderonderzoek
Genealogische hoek
– De Delftse familie van der Kloot en de plateelindustrie in Delft ……..
– Voorouders van Johannes Scharp (3)
– Jan Scharp
SHIFT ef_zeven
– Gescand is: deSurinaamse Burgerlijke Stand
– Persoonskaarten: Van Karton naar Data
Algemene informatie
Tentoonstellingsnieuws
Diversen

– Nederlandse Prijs voor de Genealogie
– Rampjaar 1672
– Boekenspecial