LIMBURGS TIJDSCHRIFT VOOR GENEALOGIE 48 I 2020 I 4

0
184

Inhoudsopgave

Van de redactie

Jan Geenen, zijn grafsteen uit 1675 en vier generaties nageslacht door Jan H. Hanssen.
De graftegel van het echtpaar Blonden-Willems 126 door drs. Henk J.L.M. Boersma.

Willem Waijen en Mathia Veugelers,  Op zoek naar verwantschappen in Beegden en Heel 1 door dr. Mart W.M. Graef.

Boekbespreking De Biest, Namen en Bijnamen door ing. H.J. (Bert) van Laer.

Het onderwerp bodemvondst zal niet zo snel in verband worden gebracht met genealogie. Toch is de hoofdmoot van het huidige nummer eraan gewijd middels een paar artikelen over twee genealogisch interessante bodemvondsten.

We beginnen met een oude grafsteen die in mei 2015 in mijn geboortedorp Neer uit de grond tevoorschijn kwam. De steen bleek de overlijdensdatum te bevatten van Jan Geenen, een van mijn voorvaderen. Hij is niet alleen mijn voorouder, maar ook van duizenden, waarschijnlijk tienduizenden anderen met mij. Zo was hij de rechtstreekse voorvader van het bekende bierbrouwersgeslacht Geenen, makers van Lindeboom, het lekkerste bier ter wereld. U merkt ik ben wat vooringenomen. Mijn artikel bevat niet alleen een uitstapje richting bier, maar ook richting het unieke Neerse schutterswezen en een zeer opvallende huisgeschiedenis.

Bijna vergelijkbaar qua thematiek is het tweede artikel van een van onze trouwste schrijvers, Henk Boersma. De vondst is hier een graf-tegel. Oorspronkelijk moet de tegel boven een graf in de parochiekerk van Breust gelegen hebben, vervolgens werd hij gevonden in de tuin van een particulier aldaar en thans is hij te bewonderen op het kerkhof vlakbij de H. Martinuskerk van Breust. Henk bespreekt de tegel en vult ontbrekende genealogische details aan over de schenkers van de tegel en hun gezin.

Een andere trouwe schrijver, Mart Graef, reageert middels zijn artikel op een eerdere publicatie van Arno Coopmans over de familie Waijen uit Beegden. Ook Mart voegt een heleboel nieuwe gegevens toe en belooft ons tevens nieuw materiaal te zullen leveren over de aanverwante familie Veugelers. Wordt dus vervolgd.

We sluiten deze keer weer af met een boekbespreking. Het betreft het inmiddels tiende boek over de buurtschappen van Weert en hun bewoners. Ons enig echte redactielid uit het Land van Weert, Bert van Laer, schreef deze recensie.