KPL – De Twee Kwartieren – september 2023

0
69

Inhoudsopgave

3             Van de voorzitter

4            Literatuur & Genealogie 17: Het lied van ooievaar en
 dromedaris

12          Latijn in de parochieregisters (deel IV)

20          Oudste foto met een voorouder II

24          Op zoek naar Theresia Gloudemans

26          Publiceren in De Twee Kwartieren

27          Ledenbijeenkomsten 3

0            Digitale producties

31          Bibliotheek

35          Cursussen en workshops  van NGV-KPL – algemene
 informatie

36          Cursussen en workshops  van NGV- KPL najaar 2023

41          Onderlinge ondersteuning en advies

44          Gebruik KadasterArchiefviewer

46          73. Deutscher Genealogentag in Kleef

47          Zoeken in het Rijksarchief in België

49          Samenwerking met Regionaal Historisch Centrum  Eindhoven

51          Digitaal zoeken in en om onze regio

52          Agenda

53          Bestuur

54          Bestuur van de afdeling Kempen- en Peelland

54          Mutaties ledenlijst 54 Informatie NGV-KPL