KPL – de Twee Kwartieren maart 2023

0
77

Inhoudsopgave

3 Van de voorzitter
5 Knap!
8 Latijn in de parochieregisters (deel III)
10 Een apothekersrekening uit 1715
12 De oudste generaties van een familie Jager uit Bedum (Groningen)
25 Wie helpt me verder met Maria Krist?
27 Een jonge vrouw is een ouden mans doodskist
29 Publiceren in De Twee Kwartieren
30 Lezingen
32 Digitale producties
33 Bibliotheek
40 Aanbod cursussen en workshops van NGV-afdeling KPL
44 Actuele cursussen en workshops van NGV-afdeling KPL
46 Onderlinge ondersteuning en advies
48 Gebruik KadasterArchiefviewer
49 Heb je hier al ooit gezocht?
50 Digitaal zoeken in en om onze regio
51 Agenda
52 Bestuur
53 Bestuur van de afdeling Kempen- en Peelland
53 Mutaties ledenlijst
53 Informatie NGV-KPL

Enkele onderwerpen zijn:

Opmerkelijks uit Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister door Toon van Gestel, met een uitgebreide uitleg hoe je die raadselachtige adresaanduidingen in het bevolkingsregister (geen straatnaam huisnummer, maar een letter-cijfercombinatie zoals bijvoorbeeld A76 of C317) kunt herleiden tot een begrijpelijk adres.

Dik Jager demonstreert in De oudste generaties van een familie Jager uit Bedum (Groningen) hoe je met de geavanceerde zoekmethoden van WieWasWie lastige raadsels oplost. Heel veel handige zoektips!

Anton Neggers legt onze lezers in de artikelen Een apothekersrekening uit 1715 en Een jonge vrouw is een ouden mans doodskist een tweetal interessante vragen voor.

In aflevering III van de serie Latijn in de parochieregisters gaat Peter Roosenboom aan de hand van een vraag van een van onze leden in op de wijze waarop de pastoor in de katholieke registers vermeldt wie de plaatsvervanger is van een van de doopgetuigen (peter of meter).

Onze afdeling organiseert weer een hele reeks activiteiten in de komende maanden. Voor de maand maart attenderen we u met name op de Ledenavond: lezing Wie schrijft, die blijft door Jos Grimmelikhuizen. Zie hiervoor ook onze website.